Omezení služeb strážců na přechodech pro chodce

Z personálních důvodů dojde k omezení služeb některých strážců přechodů před začátkem školní výuky. Mezi jinými se jedná o přechod na Vaškově náměstí směrem k naší škole, který hojně využívají naši žáci. Chtěl bych Vás požádat, abyste dětem, které přes tento přechod do školy docházejí, připomněli pravidla silniční bezpečnosti, aby na přechodě dávali pozor, zejména když tam nebude zmíněná služba. Město také hledá někoho, kdo může tuto službu vykrýt. Pokud o někom takovém víte, můžete ho magistrátu doporučit. Kontaktní osobou je technik městské policie: Bc. Martin Čarnecký, tel: 731 144 908.

S přáním krásného dne Arnošt Žídek