Výuka cizích jazyků

V oblasti výuky cizích jazyků vycházíme vstříc trvalému zájmu rodičů a jejich dětem nabízíme výuku angličtiny již od prvního ročníku v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Děti se zde audio-orálně seznámí s angličtinou prostřednictvím her, říkadel a poslechových cvičení a lépe tak zvládnou navazující výuku. Ta pokračuje 1 hodinou týdně ve 2. ročníku a od 3. ročníku pak již v rozsahu 3 vyučovacích hodin za týden.

Učebnice:

  1. ročník Happy House 1
  2. ročník Happy House 2
  3. ročník Happy Street 1
  4. ročník od 2. pololetí Project 1
  5. ročník Project 1
  6. ročník Project 2
  7. ročník od 2. pololetí Project 3
  8. ročník Project 3
  9. ročník Project 4

Výukové materiály pravidelně aktualizujeme a vždy pracujeme s nejnovějším vydáním dané učebnice. Učební materiály jsou rozšířeny o časopisy R&R a Gate.

Pravidelně se účastníme jazykových olympiád a konverzačních soutěží, kde naši žáci často obsazují přední místa.

V rámci volitelných předmětů nabízíme pro žáky vyššího stupně konverzaci v jazyce anglickém. Nabízíme také placené kroužky anglického a německého jazyka.

Druhý cizí jazyk si žáci volí před nástupem do 7. ročníku. Mohou si vybrat mezi jazykem německým, ruským a španělským.

Protože chceme podpořit naše žáky v zájmu o anglický jazyk, vytvořili jsme v naší škole anglickou knihovnu. Je určena především pro žáky 5.- 9. tříd. Čtení v angličtině přispívá k rozvoji slovní zásoby a mnohdy usnadňuje pochopení gramatických pravidel. Žáci si tak zábavným způsobem zdokonalují své jazykové dovednosti. Knihovnu postupně rozšiřujeme o další tituly. Knihu si je možné půjčit na 14 dní a případně výpůjčku prodloužit. Knihovna je umístěna v jazykové učebně.

Výuku angličtiny ve všech třídách zajišťují kvalifikovaní učitelé, kteří při práci se svými žáky používají kvalitní učebnice, nejmodernější slovníky, cizojazyčné časopisy, atraktivní výukové materiály a pomůcky včetně PC a interaktivní tabule. Ve všech třídách se snažíme vést žáky ke komunikaci a používat moderní metody a formy práce.

Mgr. D. Žurková