Tělocvik čtvrťáků

V rámci tělocviku jsme vyčistili Komendu!!! Příští týden ji můžeme sjíždět na lopatách!!!

Přidáte se taky s úklidem v okolí naší školy?

Čtvrťáci a V. Pavlíková