MŽP SFŽP Výzva č. 9/2019 Projekt Ozelenění školní zahrady

Cílem výzvy bylo podpořit zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích prostřednictvím zakládání a obnovy ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech.

Této výzvy jsme se rozhodli využít i my a jejím prostřednictvím jsme mohli na školní zahradě, která je zároveň přístupná veřejnosti, vysázet celkem 11 ks okrasných stromů. Ty se staly součástí nového konceptu vytvoření školní zahrady jako přírodní učebny. Nejen, že přilákají ptáky, ale zároveň poskytnou výukové možnosti, kdy bude možné pozorovat na nich proměnu během všech ročních období. Současně se žáci naučí, že je potřeba o tyto stromy také pečovat a věnovat jim v prvních letech dostatečnou pozornost (zálivka v suchých obdobích), tak aby nedošlo k jejich úhynu. V neposlední řadě plní v zahradě i funkci estetickou a relaxační, protože velká část z nich je kvetoucích (5 ks okrasných jabloní a 4 ks sakur). Další dva stromy jsou jilmy, které svými zlatě žlutými listy doplní budoucí workoutové hřiště a prostor u modré družiny.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je ZAHRADA.png.