Koncepce výuky na naší škole

Řešíte zápis do 1. třídy, přestup žáka na 2. stupeň ze školy prvostupňové nebo se stěhujete do Opavy a hledáte školu pro své dítě? Zvažte Otickou – školu v srdci Opavy.

Proč dát dítě na naši školu?

  • Výuka moderními pedagogickými metodami
  • Bezpečné a výchovné prostředí pro děti
  • Hodnocení dětí na profesionální úrovni
  • Vstřícní učitelé, aktivní spolupráce s rodiči
  • Kompletní školské poradenské centrum – výchovný a kariérní poradce, metodik prevence, speciální pedagog a externí školní psycholog
  • Řešení všech problémů rychle a účinně
  • Pravidelné zařazování třídnických hodin
  • Velké množství školních a mimoškolních aktivit
  • Téměř absence výskytu šikany či drog

1. stupeň
Na 1. stupni jsou v každém ročníku dvě třídy o maximální kapacitě 25 žáků.
Výuka čtení v 1. třídě probíhá analyticko-syntetickou metodou. V českém jazyce zařazujeme do výuky čtenářské mini lekce a dílny čtení.
Matematiku učíme klasickou metodou. Hodiny obohacujeme o prvky Hajného, logickými hrami a matematickými rébusy.
Anglický jazyk učíme již od 1. třídy. Od příštího školního roku budeme od 4. ročníku vyučovat nově informatiku.

Pro žáky 1. stupně je k dispozici školní družina o kapacitě 150 míst s pěti odděleními. Školní družina využívá zejména prostory (budovy ŠD, hřiště, venkovní učebnu) na školním dvoře.
V případě hezkého počasí preferujeme aktivní pohyb na čerstvém vzduchu. Ve vnitřních prostorách je k dispozici široká nabídka volnočasových aktivit, společenských a deskových her. V případě potřeby jsme schopni dětem pomoci s přípravou na výuku.

Podrobnější popis metod a forem výuky, aktivit a nabídky volitelných kroužků naleznete v záložce „Koncepce výuky na naší škole – Nižší stupeň“. Aktuálně připravujeme prezentaci pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče.

Předběžný termín zápisu do 1. tříd – duben 2024.

2. stupeň
Žáci všech tříd se zúčastňují socializačních a adaptačních kurzů, školních  výletů, v 7. třídě lyžařského kurzu.

Od 7. ročníku vyučujeme druhý cizí jazyk. Na výběr je němčina, španělština a ruština.

V souladu s novou úpravou rámcového vzdělávacího programu MŠMT jsme od 1. 9. 2022 přešli na nový školní vzdělávací plán – došlo k navýšení hodin informatiky napříč oběma stupni ZŠ. V informatice využíváme ve všech typech tříd dvě nové počítačové učebny, programovatelné Lego roboty, žáky seznamujeme s 3D tiskem a další. K výuce v běžných předmětech využíváme také žákovské tablety.

Naši žáci mají dlouhodobou úspěšnost u přijímacích zkoušek na střední školy. Výsledky našich žáků v celorepublikových testech SCIO z matematiky řadí naši školu mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Velmi dobré výsledky máme také v testech osobnostně-studijních předpokladů (OSP).

V sekci „Koncepce výuky na naší škole“ a záložkách „Rozšířená výuka přírodovědných předmětů“, „Sportovní třídy“ a „Třídy s všeobecným zaměřením“ naleznete prezentace tříd „A“, „B“, resp. „C“ na aktuální školní rok.