Koncepce výuky na naší škole

Proč dát dítě do „matematické“ třídy?

Matematika rozšiřuje logické myšlení, které se používá ve všech oblastech lidských činností.

Děti jsou v přirozeném prostředí základní školy mezi svými vrstevníky se stejným zájmem o vlastní zlepšování.

Na zvládnutí základního učiva matematiky a přírodovědných předmětů mají více než žáci jiných škola.

Naši žáci získávají přední místa nejen v matematických, fyzikálních či chemických soutěžích, ale také v češtině, dějepisu, jazykových soutěžích nebo ve sportu.

Většina našich žáků patří mezi nejlepší studenty na středních školách, jež si vybrali.