Kroužky

Kroužky pro žáky 1. a  2. stupně

Milí rodiče,

v letošním školním roce nabízíme Vašim ratolestem v době po vyučování několik zájmových kroužků. Jedná se o kroužky jazykové, hudební a sportovní.

Pokud si nějaký kroužek vyberete,  můžete dítě přihlásit prostřednictvím ŠKOLY ON LINE přímo u konkrétního vyučujícího, který kroužek vede, nebo písemnou přihláškou, kterou vyplňte a odevzdejte třídnímu učiteli nejpozději do 6.9. (pátek).

Všechny kroužky začnou v týdnu od 9. září .

Pokud je kroužek placený, platbu proveďte v hotovosti na 1. třídních schůzkách, které se uskuteční v říjnu.

I. stupeň

Nabídka jazykových kroužků je velmi pestrá, hlavním námětem je vzbudit v dětech skutečný zájem o jazyk. U nejmladších dětí se především jedná o seznámení s jazykem audio-orálním způsobem, zaměřujeme se hlavně na poslech a mluvení. Obsahem kroužku jsou základní pozdravy, barvy, čísla, básničky, říkanky… Postupně pak práce s pracovním sešitem a učebnicí.

U starších dětí se zaměřujeme zábavnější formou na rozšiřování, procvičování a vnímání jazyka všemi smysly a konverzaci.

Angličtina pro třeťáky – Katka STAŇKOVÁ

Výuka ve čtvrtek  v čase  14:05 – 14:50 hodin.

Bude odučeno 30 vyučovacích hodin, cena 1000,- Kč, max. 14 dětí.

 

Angličtina pro čtvrťáky – Táňa KORYTÁŘOVÁ

Výuka ve středu v čase 14:00 – 14:45 hodin.

Bude odučeno 30 vyučovacích hodin, cena 1 000,- Kč, max. 14 dětí.

 

Angličtina pro páťáky – Katka STAŇKOVÁ

Výuka v pondělí v čase 14:05 – 14:50 hodin.

Bude odučeno 30 vyučovacích hodin, cena 1000,- Kč, max. 14 dětí.

 

Němčina hrou – Magda KRASNOKUTSKÁ

Určeno dětem  2 .- 5. třídy. (Podle zájmu dětí se možná skupina rozdělí na ZAČÁTEČNÍKY a POKROČILÉ – bude upřesněno v pátek 6.9.).

Výuka v pondělí v čase 14:00 – 14:45 hodin.

Bude odučeno 30 vyučovacích hodin, cena 1000,- Kč.

 

ZVONEČEK  –  Martina TENGLEROVÁ

Pěvecký a hudební kroužek, pro děti od 2. – 5. třídy, zaměřený na reprezentaci školy.

Výuka bude vždy ve středu v čase 14:00 – 14:45 hodin, 20,- Kč na TISK kopií.

 

DRAMATICKÝ KROUŽEK – Magda KRASNOKUTSKÁ

Určeno dětem 1. – 5. tříd.

Kroužek dramatické výchovy bude zaměřen na relaxaci, tvořivost, vnímání příběhů, prvky jógy, ale i hraní a dramatizaci příběhů a pohádek.

Výuka v úterý od 14:00 – 14:45 hodin. Bezplatně, max. 15 dětí.

 

KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY – Markéta HANKOVÁ

Určeno žákům 4. a 5. ročníku. Zaměřeno na deskové hry, rébusy, logické hádanky.

Výuka pondělí 14:00 – 14:45 hodin. Bezplatně, max. 16 dětí.

 

II. stupeň

 AKČNÍ SKUPINA – Adéla KOMÁRKOVÁ, Hana ŠTELLAROVÁ

Určeno žákům 6. – 9. tříd.

Výuka vždy v úterý od 14:00 hodin, kroužek je bezplatný.

V rámci tohoto kroužku se žáci aktivně zapojují do chodu školy, například připravují akce pro své spolužáky (projektové dny, pořádají sbírky, aj.). Jde hlavně o iniciativu žáků, jak na naší škole něco zlepšit.

 

ŠKOLNÍ  SPORTOVNÍ KLUB OŤAS

 

GYMNASTIKA I.  pro holky a kluky ( 1. – 5. třída ) Radka CZUDKOVÁ, Katka STAŇKOVÁ, Vlaďka  PAVLÍKOVÁ, Veronika KOPIŠOVÁ

Trénink vždy ve čtvrtek v tělocvičně, v čase 15:00-16:30 hodin, cena 300,-Kč za školní rok.

 

GYMNASTIKA II. ( závodní gymnastika pro kluky a holky – 1. – 5. třída) – Radka CZUDKOVÁ a Veronika KOPIŠOVÁ )

Trénink v úterý 15:00 – 16:30 a pátek  14:00 – 15:00. Cena 1000,- Kč za školní rok.

 

II.stupeň

GYMNASTIKA I (pokročilí) – Veronika KOPIŠOVÁ

Tréninky v úterý a čtvrtek 16:30 – 18:30 , cena 1 000,- Kč za školní rok.

 

GYMNASTIKA II  (všichni) – Radka CZUDKOVÁ a Veronika KOPIŠOVÁ

Tréninky ve středu 7:00 – 7:45 hodin, ZDARMA.

 

 

ATLETIKA  1. – 5. třída Blanka KOKOŘOVÁ

Tělocvična, cena 300,- Kč za pololetí, úterý 15:00 – 16:00 hodin.

 

BASKETBALOVÁ PŘÍPRAVKA  1.- 3. třída (čtvrťáci po domluvě )  Vlaďka PAVLÍKOVÁ, Petra NĚMČANSKÁ

Basketbalová přípravka není zaměřena pouze na basketbal, jde především o všeobecný tělesný rozvoj – závodivé hry, obratnost, gymnastickou přípravu a základy práce s míčem.

Tréninky probíhají v tělocvičně školy-  pondělí 15:00 – 15:45 hodin

   čtvrtek 12:30  – 13:30 hodin v gymnastické tělocvičně

pátek    13.30 – 14.30 hodin .

Tento sport je podporovaný Magistrátem města Opavy, jeho výuka je bezplatná.

 

 VOLEJBAL – Jan ZAJÍC

Určeno žákům 6. – 9. tříd.

Výuka vždy v pondělí v tělocvičně školy, v čase 7.00 – 7.45 hodin, 100,- Kč členský příspěvek.

 

BASKETBAL – Petra NĚMČANSKÁ

Určeno žákům 6.-9. tříd .

Výuka v tělocvičně úterý v čase 7.00 -7.45 hodin, 100,- Kč členský příspěvek.

 

………………………………………………………………………………………………………

 

NÁVRATKA = PŘIHLÁŠKA

 

BUDU navštěvovat kroužek (název)……………………………………………………. …………………………….,

 

který vyučuje ………………………………………………….. .

 

Jméno a příjmení žáka ……………………………………….., třída ……………………………………………

 

Podpis rodičů ……………………………………………………….

 

 

 

NÁVRATKA = PŘIHLÁŠKA

 

BUDU navštěvovat kroužek (název)……………………………………………………. …………………………….,

 

který vyučuje ………………………………………………….. .

 

Jméno a příjmení žáka ……………………………………….., třída ………………………………………..

 

Podpis rodičů ………………………………………………………..

 

 

 

 

 

NÁVRATKA = PŘIHLÁŠKA

 

BUDU navštěvovat kroužek ……………………………………………………. …………………………………,

 

který vyučuje ………………………………………………….. .

 

Jméno a příjmení žáka ……………………………………….., třída ……………………………………………

 

Podpis rodičů ……………………………………………………….

 

 

 

 

NÁVRATKA = PŘIHLÁŠKA

 

BUDU navštěvovat kroužek ……………………………………………………. …………………………………,

 

který vyučuje ………………………………………………….. .

 

Jméno a příjmení žáka ……………………………………….., třída ……………………………………………

 

Podpis rodičů ……………………………………………………….