Sportovní třídy

SPORTOVNÍ TŘÍDA – VIDEOPREZENTACE

Třída „B“ – se zaměřením na sport
V „béčku“ mají žáci více hodin běžné tělesné výchovy proti žákům ostatních tříd. Další sportovní činnosti si pak mohou vybrat v některých ročnících i z nabídky volitelných předmětů.

V každém ročníku nabízíme nad rámec běžné činnosti týdenní sportovní kurzy (6. ročník – lyžařský kurz, 7. ročník – cyklistický kurz, 8. ročník – kurz netradičních sportů, 9. ročník – vodácký kurz). Navíc pořádáme i další sportovní akce. Učíme děti jízdě na kolečkových bruslích, máme kurz horolezectví, atd. Pro zájemce organizujeme lyžařský kurz v Alpách.

Žákům je k dispozici tělocvična s oficiálními rozměry, gymnastický sál, venkovní hřiště na míčové sporty a široká nabídka sportovních kroužků v odpoledních hodinách.

Naši školu navštěvují na besedách slavní sportovci – např. atleti Dukly Praha.

Hlavní náplní třídy je nejen všeobecný rozvoj každého žáka, ale také důraz na dostatek pohybu a zdravý životní styl.

Žáci našeho „béčka“ jsou dlouhodobě úspěšní v krajských a celorepublikových kolech sportovních soutěží,  např. Odznak všestrannosti olympijských vítězů OVOV (finále ČR 2022 a 2023), republikové finále atletického čtyřboje (2023), republikové finále Štafetového poháru žáků 1. stupně (2023), vítězství v Memoriálu Mirko Fišera (2023).   

Do třídy „B“ se budou konat přijímací zkoušky, které se budou skládat z atletiky (běh na 60m, hod míčkem, skok do dálky, člunkový běh 10x40m, hod medicinbalem, skok z místa), gymnastiky (kotoul vpřed a vzad, hvězda, stoj na lopatkách), basketbalu (vedení míče, slalom) a florbalu (vedení míčku, slalom).

Předběžným termínem přijímacích zkoušek je středa 10. 4. 2024.