Sportovní třídy

Od šk. roku 2016 – 2017 nabízí naše škola pod písmenem „B“ třídu s rozšířenou nabídkou sportu a sportovních her. Kromě tradičních 2 hodin tělesné výchovy týdně je v těchto třídách zařazena ještě dvouhodinovka sportovních her. Mladí sportovci mají tedy dost příležitostí rozvíjet své nadání v atletice, gymnastice a různých týmových hrách, účastní se mnoha sportovních soutěží a velmi často získávají přední umístění.

Pro sportovní třídy jsou v jednotlivých ročnících připraveny učiteli tělesné výchovy speciální několikadenní aktivity, které zpestřují výuku a umožňují žákům další zdokonalování se v různých oblastech sportu. V 6. ročníku je to lyžařský kurz, v 7. ročníku (krom lyžařského kurzu, kterého se účastní všichni žáci 7. tříd)  cyklistický kurz, v 8. ročníku je to kurz netradičních sportů a v 9. ročníku pak kurz vodácký.

Pokud tedy vaše dítě rádo sportuje a chce překonávat překážky a někdy i samo sebe, zvolte „béčko“ – třídu s rozšířenou nabídkou sportu a sportovních her na ZŠ Otická.