Autor: Lucie Lyková

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky

Projekt MAP Opavsko II nabízí žákům 5. a 9. ročníku ZŠ přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky. Kurz je zdarma, hrazen z prostředků projektu. LETÁK s odkazem pro přihlášení Odkaz pro přihlášení: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSMUIYskIoYqbE0V4y2vHuQmLRsgXr4jOCvWlpUmjKHWxX6g/viewform

Online Veletrh středních škol v MS kraji

ONLINE Veletrh středních škol v Moravskoslezském kraji, který je určen žákům, jejich zákonným zástupcům a všem uchazečům o studium na středních školách v našem kraji pro školní rok 2021/2022, bude spuštěn dne 18. ledna 2021. Učitelé a případně i žáci z aktuálně 116 přihlášených středních škol všech zřizovatelů působících

Externí školní psycholog

Školské poradenské pracoviště na ZŠ Otická rozšířilo služby o externího školního psychologa Mgr. et Mgr. Annu Rotreklovou, která bude do školy docházet jednou za dva týdny. Individuální informovaný souhlas je přístupný v DOKUMENTECH KE STAŽENÍ. Školní psychologMgr. et Mgr. Anna

Informace k přijímání žáků do 6. tříd budou 1.2.2021

Vážení rodiče. Kompletní informace k přijímání žáků do 6. tříd pro školní rok 2021/22 budou na našich webových stránkách zveřejněny 1. 2. 2021. Naše škola bude opět nabízet třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, třídu se sportovním zaměřením

Vítězství v Brlohu (Brněnská logická hra)

Letos se konal již 11. ročník mezinárodní týmové soutěže Brloh, kterého se účastnilo 650 týmů z celé České republika a Slovenska. Barvy naší školy, tak jako loni, se rozhodla hájit 4 děvčata z 9.C – Ráchel Aronová, Hana Polášková, Lucie Hronková a

Organizace výuky a nástupu do školy od 4. 1. 2021

Do školy na prezenční výuku nastupují žáci 1. a 2. tříd: 2.A –  příchod do ZŠ hlavním vchodem v 7:35hodin, začátek výuky v 7:45 hodin 1.B –  příchod do ZŠ zadním vchodem v 7:45 hodin, začátek výuky v 7:55 hodin 2.B –  příchod do

Vánoční dopoledne v 5.B

Páťáci se vydali do putování celým světem za bratránky Ježíška. Pátrali po tradicích Vánoc v severských zemích, Americe a Kanadě, Rusku a Velké Británii.🍀 Dopoledne si zpestřili tvořením a výrobou vánočních ozdob či vánočního městečka.👍 V závěru dne se konalo

Přírodovědná soutěž na Mendelově gymnáziu

Ve čtvrtek 10. prosince 2020 proběhl 12. ročník Přírodovědné soutěže, kterou pro tříčlenná družstva základních škol pořádá Mendelovo gymnázium Opava. Soutěž měla jako vždy dvě části – natočení krátkého videa na téma „Chemie v kuchyni“ a test z fyziky, chemie

Mimořádné vánoční prázdniny od 21. 12. 2020

Vážení rodiče, z důvodu nařízení MŠMT a nařízení vlády jsou vyhlášeny mimořádné dny volna na pondělí 21.12. a úterý 22.12. 2020. Žáci mají volno, škola bude uzavřena.Z tohoto důvodu nebude v provozu ani školní družina (důvodem je zamezení kontaktů mezi

Tělocvik čtvrťáků

V rámci tělocviku jsme vyčistili Komendu!!! Příští týden ji můžeme sjíždět na lopatách!!! Přidáte se taky s úklidem v okolí naší školy? Čtvrťáci a V. Pavlíková

Otická 18, 746 01 Opava
+420 736 513 866
info@zsoticka.opava.cz
Top