Pracovníci školy

Pedagogický sbor a správní zaměstnanci

Školní rok 2019 – 2020
ředitel Mgr. Ivana Jírů    605881125
zástupce ředitele Mgr. Hana Štellarová   774880320
kariérní poradce Mgr. Libuše Martínková
výchovný poradce Mgr. Martina Světnická
školní speciální pedagog Mgr. Adéla Kvašňovská
vedoucí vychovatelka Mgr. Blanka Kokořová
Třídní Netřídní
I.A  Mgr. Markéta Hanková Mgr. Přemysl Novák
I.B  Mgr. Pavla Staňková Mgr. Miroslava Wojnarová
II.A Mgr. Zdeňka Hájková Mgr. Jitka Sobotková
II.B Mgr. Kateřina Ritzová Mgr. Erika Bittová
III.A Mgr. Hana Škrabalová Mgr. Vlasta Fialová
III.B Mgr. Hana Sabová Mgr. Peter Soos
IV.A Mgr. Šárka Grossmannová Mgr. Jana Světlíková
IV.B Mgr. Magda Krasnokutská Mgr. Martina Světnická
V.A Mgr. Martina Tenglerová Mgr. Veronika Bialasová
V.B Mgr. Taťána Korytářová  Mgr. Vladimíra Pavlíková
VI.A Mgr. Dana Lacuchová  Mgr. Dáša Žurková
VI.B Mgr. Romana Pilařová  Edita Dostálová
VI.C PaedDr. Pavel Gavenda
VII.A Mgr. Ingrid Dostálová ŠD
VII.B Mgr. Petra Němčanská Hana Dimčeva
VII.C Mgr. Jiří Kerlin Lenka Dubová
VIII.A Mgr. Lucie Lyková Mgr. Dagmar Bereiterová
VIII.B Mgr. Jan Zajíc Ioannis Xenitidis
VIII.C Mgr. Kateřina Staňková Bc. Anna Tenglerová
IX.A Mgr. Pavla Kleinová
IX.B Mgr. Radka Czudková
IX.C Mgr. Tomáš Frkal
Správní zaměstnanci:
 administrativa: Karina Dostálová
školník: Jaromír Chrobok
úklid:
Marcela Bastlová  Lucie Exnerová
Iveta Granzerová  Anna Vanyová
Vladislava Ondrášková