Nat Tech

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“,  reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Od září 2013 se naše škola zapojila do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji, jehož partnerem je Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Spolu s naší školou s partnerem projektu spolupracuje ještě dalších pět základních škol okresu Opava, a to ZŠ Masarykova, ZŠ Englišova, ZŠ Slavkov, ZŠ Neplachovice a ZŠ Stěbořice.

Projekt mimo jiné zahrnuje celkem 6 klíčových aktivit (Sdílení učeben (dílen) laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání, Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity (kroužek), Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání, Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje,  Využití výstupů vzniklých v rámci IPo IPn na podporu badatelsky orientovaného vzdělávání s přírodovědným a technickým zaměřením, Krajská setkání metodiků, vedoucích předmětových komisí a pedagogických pracovníků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání), které se týkají základních škol, a jsou rozvrženy po dobu jeho trvání, tj. od září 2013 do června 2015.