Výzva č. 02_16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ

Název projektu: Podpora vzdělávání

Naše škola čerpá podporu na tyto aktivity:

II/1.2  Školní speciální pedagog

II/2.1  Vzdělávání pedagogů – matematická, čtenářská gramotnost, inkluze

II/2.4  Vzdělávání pedagogů

II/2.10  Sdílení zkušeností pedagogů škol

II/2.11  Tandemová výuka

II/2.9  Vzájemná spolupráce pedagogů školy

II/3.2  Klub zábavné logiky a deskových her