Školní kroužky

Milí rodiče,

v letošním školním roce nabízíme našim žákům v době po vyučování tyto zájmové kroužky. Jedná se o kroužky jazykové, hudební a sportovní.

Kroužky nejsou placené, jsou v rámci školních odpoledních aktivit.

Pokud si nějaký kroužek vyberete, můžete dítě přihlásit prostřednictvím ŠKOLY ON LINE přímo u konkrétního vyučujícího, který kroužek vede, nebo písemnou přihláškou,

kterou vyplňte a odevzdejte třídnímu učiteli nejpozději do 10. 9. (pátek).

 Všechny kroužky začnou v týdnu od 13. září.

I. stupeň

HRAVÁ ANGLIČTINA pro 4. a 5. třídu – Katka STAŇKOVÁ

Výuka ve středu v čase 13:30 – 14:15 hodin.

Kroužek veden zábavnou formou, práce s anglickým časopisem PLAY – pouze platba časopisu 280 Kč/rok. Maximálně 14 dětí.

NĚMČINA HROU – Magda KRASNOKUTSKÁ

Určeno dětem 1. – 5. třídy.

Kroužek veden zábavnou a hravou formou.

Výuka v úterý v čase 14:05 – 14:50 hodin. Minimálně 6 dětí.

DRAMATICKÝ KROUŽEK – Magda KRASNOKUTSKÁ

Určeno dětem 1. – 5. třídy.

Kroužek dramatické výchovy bude zaměřen na relaxaci, tvořivost, vnímání příběhů, prvky jógy, ale i hraní a dramatizaci příběhů a pohádek, práce s knihou, četba zajímavých příběhů.

Výuka v pondělí od 14:05 – 14:50 hodin. Maximálně 15 dětí.

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU – Kateřina NYCZOVÁ

Určeno začátečníkům výuky hry na hudební nástroj a pouze prvňáčkům.

Výuka bude probíhat ve středu v čase od 14:05 – 14:50 hodin.

KLUB DESKOVÝCH HER 4., 5. třída a starší – Edita DOSTÁLOVÁ

Zaměřeno na deskové hry, rébusy, logické hádanky.

Výuka úterý 14:30 – 15:30 hodin.             

ŠACHY –  bude vyučovat externista.

Termín není zatím daný, záleží na zájmu dětí.

GYMNASTIKA (1. – 5. třída) – Radka CZUDKOVÁ

Výuka vždy ve čtvrtek  15:00 – 16:00 hodin.

ATLETIKA (1. – 5. třída) – Markéta REŽNAROVÁ

Výuka vždy v pátek 14:30 – 16:00 hodin.

BASKETBALOVÁ PŘÍPRAVKA   Vlaďka PAVLÍKOVÁ, Petra NĚMČANSKÁ

Basketbalová přípravka není zaměřena pouze na basketbal, jde především o všeobecný tělesný rozvoj – závodivé hry, obratnost, gymnastickou přípravu a základy práce s míčem.

Tréninky probíhají v tělocvičně školy,  úterý     13:30 – 14:30 hodin

                                                               čtvrtek  12:40  – 13:40 hodin

                                                               pátek     13.30 – 14.30 hodin .

Tento sport je podporovaný Magistrátem města Opavy.

II. stupeň

AKČNÍ SKUPINA – Katka Staňková

Určeno žákům 6. – 9. tříd.

Výuka vždy v úterý od 14:15 hodin 1x za 14 dní.

V rámci tohoto kroužku se žáci aktivně zapojují a podílejí na akcích a chodu školy, připravují a vymýšlí akce pro své spolužáky (projektové dny, pořádají sbírky, aj.)

Jde hlavně o iniciativu žáků, jak na naší škole něco zlepšit.

KLUB DESKOVÝCH HER – Edita DOSTÁLOVÁ

Zaměřeno na deskové hry, rébusy, logické hádanky.

Výuka úterý 14:30 – 15:30 hodin.                         

NÁVRATKA = PŘIHLÁŠKA

BUDU navštěvovat kroužek (název)……………………………………………………. …………………………….,

který vyučuje ………………………………………………….. .

Jméno a příjmení žáka ……………………………………….., třída ……………………………………………

Podpis rodičů ……………………………………………………….

NÁVRATKA = PŘIHLÁŠKA

BUDU navštěvovat kroužek (název)……………………………………………………. …………………………….,

který vyučuje ………………………………………………….. .

Jméno a příjmení žáka ……………………………………….., třída ………………………………………..

Podpis rodičů ………………………………………………………..

Kroužky školní družiny

 • Kroužky organizované školní družinou začínají od pondělí 20. září.
 • Platba za kroužky se provádí pololetně na účet SRPŠ (2401513615/2010)

Relaxační kroužek (Pondělí 15:00 – 16:00, pro 1. – 5. třídu, Lenka Dubová)

 • Nácvik relaxačních technik, které se zaměřují na uvolnění těla (hry, joga, meditace…). Cílem je tělesné a duševní uvolnění (práce s dechem, prvky arteterapie…).
 • Kapacita kroužku je 12 dětí, poplatek činí 200 Kč na 1. pololetí.

Keramický kroužek (1. – 2. třída úterý 14:30 – 15:30, 3. – 5. třída úterý 15:30 – 16:30, Hana Dimčeva)

 • Práce s hlínou, výroba figurek, zvířátek, misek, talířů, atd. Cílem je rozvoj kreativity a představivosti za pomocí různých technik, rozvoj hrubé i jemné motoriky dětí, fantazie, citu pro barvu, tvary a materiál, radost z vlastnoručně vytvořeného výrobku.
 • Kapacita kroužku je 15 dětí, poplatek činí 300 Kč na 1. pololetí.

Sportovní hry (Úterý 14:30 -15:30, pro 1. – 5. třídu, Eliška Lerchová)

 • Seznamuje děti s pravidly různých sportovních aktivit, rozvíjí a upevňuje pohybovou koordinaci, učí spolupráci, zdravé soutěživosti a utváří dobrý vztah k pohybu zábavnou formou. Děti si vyzkouší mnoho sportů, jako jsou fotbal, basketbal, volejbal, až po ty méně tradiční jako jsou slackline, discgolf nebo softball
 • Kapacita kroužku je 20 dětí, poplatek činí 100 Kč na 1. pololetí.

Tvořivý kroužek (Středa 15:00 – 16:30, pro 1. – 5 třídu, Eliška Lerchová)

 • Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky s různorodými materiály. Vyzkouší si taktéž šití, vytváření modelů a jiné zajímavé kreativní dovednosti. Cílem je rozvinout svou fantazii, estetické cítění a jemnou i hrubou motoriku.
 • Kapacita kroužku je 15 dětí, poplatek činí 300 Kč na 1. pololetí.

Florbal (Středa 15:00 – 16:00, pro 1. – 5. třídu, Ioannis Xenitidis)

 • Hravou formou se děti naučí základy florbalu a pravidla hry; děti se účastní také soutěží. Cílem je seznámit děti s tímto sportem a věnovat se tak pravidelnému pohybu
 • Kapacita kroužku je 30 dětí, kroužek je zdarma.

Vaření pro děti – Malí kuchtíci (Středa 15:00 – 16:30, pro 3. – 5. třídu, Nikola Slovíková)

 • Příprava jednoduchých jídel podle receptů české i mezinárodní kuchyně. Cílem je u dětí rozvíjet schopnost připravovat jednoduché pokrmy teplé i studené kuchyně, seznámit je s etiketou stolování a pravidly zdravé výživy
 • Kapacita kroužku je 12 dětí, poplatek činí 400 Kč na 1. pololetí.

Malí kutilové (Čtvrtek 14:45 – 15:45, pro 2. – 5. třídu, Ioannis Xenitidis)

 • Přiblížení řemeslných prací, práce se základním nářadím a materiály (zejména dřevem); výroba předmětů podle plánků a zadání. Cílem je naučit manipulaci s jednoduchými nástroji, rozpoznání jednotlivých nástrojů a materiálů a rozvoj manuální zručnosti.
 • Kapacita kroužku je 12 dětí, poplatek činí 200 Kč na 1. pololetí.

Robotika (Čtvrtek 15:30 – 16:30, pro 3. – 5. třídu, Ioannis Xenitidis)

 • Stavění a programování pomocí aplikací s využitím stavebnic (lego, cheva, merkur ,…), se kterými se žáci mohou později setkat na vyšší stupni. Cílem je rozvoj technického myšlení, představivosti u dětí, schopnost orientace a sestavování podle plánku či zadání.
 • Kapacita kroužku je 12 dětí, poplatek činí 100 Kč na 1. pololetí.
Přihláška do kroužku organizovaného školní družinou
Jméno dítěte:Třída:
Název kroužku, o který máte zájem:
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Datum:Podpis zákonného zástupce: