Školní kroužky

Milí rodiče,

v letošním školním roce nabízíme Vašim ratolestem v době po vyučování velké množství zájmových kroužků. Jedná se o kroužky jazykové, hudební a sportovní.

Kroužky nejsou placené, jsou v rámci školních odpoledních aktivit.

Pokud si nějaký kroužek vyberete,  můžete dítě přihlásit prostřednictvím ŠKOLY ON LINE přímo u konkrétního vyučujícího, který kroužek vede, nebo písemnou přihláškou, kterou vyplníte a odevzdáte  třídnímu učiteli nejpozději do pondělí 7.9.

 Všechny kroužky začnou v týdnu od 14. září.

I. stupeň

Angličtina pro čtvrťáky – Katka STAŇKOVÁ

Výuka ve čtvrtek  v čase  14:05 – 14:50 hodin.

Kroužek veden zábavnou formou, práce s anglickým časopisem PLAY – pouze platba časopisu 200 Kč/rok.     Maximálně 14 dětí.

Němčina hrou – Magda KRASNOKUTSKÁ

Určeno dětem  2 . – 5. třídy.

Kroužek veden  zábavnou a hravou formou.

Výuka ve čtvrtek v čase 14:05 – 14:50 hodin.   Minimálně 7 dětí.

ZVONEČEK  –  Martina TENGLEROVÁ

Pěvecký a hudební kroužek, pro děti od 2. – 5. třídy, zaměřený na reprezentaci školy.

Výuka bude vždy ve čtvrtek v čase 14:05 – 14:50 hodin.

DRAMATICKÝ KROUŽEK – Magda KRASNOKUTSKÁ

Určeno dětem 1. – 5. tříd.

Kroužek dramatické výchovy bude zaměřen na relaxaci, tvořivost, vnímání příběhů, prvky jógy, ale i hraní a dramatizaci příběhů a pohádek.

Výuka v pondělí od 14:05 – 14:50 hodin.    Maximálně 15 dětí.

KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY – Markéta HANKOVÁ

Určeno žákům 2. – 5. ročníku.

 Zaměřeno na deskové hry, rébusy, logické hádanky.

Výuka v úterý 14:05 – 15:30 hodin.  Maximálně 14 dětí.

ŠACHY – vyučuje externista Karel CHWISTEK

Určeno dětem 1. – 5. tříd.

Termín: úterý 14:30 – 16:00

POHYB ZDRAVĚ, ALE HRAVĚKatka VOLNÁ – speciální pedagog

Pohybové činnosti, aktivity, které hravou formou rozvíjí pohybovou, sociální, psychickou a emocionální stránku dítěte, pomáhají předcházet špatnému držení těla a rozvíjí fyzickou kondici. Náplní budou různé pohybové, relaxační, koordinační, socializační hry, senzomotorická rovnovážná cvičení, dechová cvičení, relaxace, dětská jóga, cvičení na správný rozvoj držení těla.

Určeno dětem 1. – 3. třídy.

Termín konání : dohodnutí podle rozvrhu hodin od 14:05 -14:50 hodin

BASKETBALOVÁ PŘÍPRAVKA   Vlaďka PAVLÍKOVÁ, Petra NĚMČANSKÁ

Basketbalová přípravka není zaměřena pouze na basketbal, jde především o všeobecný tělesný rozvoj – závodivé hry, obratnost, gymnastickou přípravu a základy práce s míčem.

Tréninky probíhají v tělocvičně školy

v pondělí v 15:10 – 16:10 hodin.

čtvrtek  13:40  – 14:40 hodin,

pátek     13.30 – 14.30 hodin .

Tento sport je podporovaný Magistrátem města Opavy.

II. stupeň

AKČNÍ SKUPINA – Katka Staňková

Určeno žákům 6. – 9. tříd.

Výuka vždy v úterý od 14:00 hodin 1x za 14 dní.

V rámci tohoto kroužku se žáci aktivně zapojují a podílejí na akcích a chodu školy, připravují a vymýšlí akce pro své spolužáky (projektové dny, pořádají sbírky, aj.)

Jde hlavně o iniciativu žáků , jak na naší škole něco zlepšit.

ZÁBAVNÁ MATEMATIKA – Edita DOSTÁLOVÁ

Určeno žákům 6.- 9. tříd.

Termín upřesněn až podle rozvrhu hodin a možnostech zájemců.

NÁVRATKA = PŘIHLÁŠKA

BUDU navštěvovat kroužek (název)………………………………………………….…………………………………..

který vyučuje ………………………………………………….. .

Jméno a příjmení žáka ………………………………………..,

třída ……………………………………………

Podpis rodičů ……………………………………………………….