Školní kroužky

Milí rodiče,

v letošním školním roce 2022/2023 nabízíme našim žákům v době po vyučování tyto zájmové kroužky. Jedná se o kroužky jazykové, hudební a sportovní.

Kroužky nejsou placené, jsou v rámci školních odpoledních aktivit.

Pokud si nějaký kroužek vyberete, přihlaste dítě  prostřednictvím ŠKOLY ON LINE přímo u konkrétního vyučujícího, který kroužek vede, nebo písemnou přihláškou, kterou vyplňte a odevzdejte třídnímu učiteli nejpozději do 9. 9. (pátek).

 Všechny kroužky začnou v týdnu od 12. září.

1.stupeň

NĚMČINA HROU – Magda KRASNOKUTSKÁ

Určeno dětem 1. – 5. třídy.

Kroužek veden zábavnou a hravou formou.

Výuka bude probíhat v pondělí v čase od 14:00 – 14:45 hodin.

Minimálně 6 dětí.

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU  – Kateřina NYCZOVÁ

Určeno začátečníkům výuky hry na hudební nástroj a pro mírně pokročilé ve hře na flétnu. (pedagog si žáky rozdělí na 2 skupiny).

Výuka bude probíhat vždy ve středu v čase 14:00 – 15:00 hodin.

Maximálně 10 dětí.

KLUB DESKOVÝCH HER  5.-9. třída – Vojtěch HLUBEK

Zaměřeno na deskové hry, rébusy, logické hádanky.

Kroužek bude probíhat vždy ve středu 14:30 – 16:00 hodin.                   

ŠACHY –  bude vyučovat externista.

Termín není zatím daný, záleží na zájmu dětí.

BASKETBALOVÁ PŘÍPRAVKA   Vlaďka PAVLÍKOVÁ,  Petr Wzeintek

Basketbalová přípravka, ve spolupráci s BK Opava, se zaměřuje na celkový  tělesný rozvoj dětí     1.- 3. třídy– závodivé hry, obratnost, gymnastickou přípravu, základy práce s míčem a basketbalovou průpravu zábavnou formou.

Tréninky probíhají v tělocvičně školy : pondělí 12:40 – 13:30 hodin

                                                                úterý    15:00 – 16:00 hodin

                                                                pátek     13.30 – 14:15 hodin

FLORBAL – SK PEMA –  Přemysl NOVÁK

pro žáky 5.-9. tříd

Tělocvična školy v pondělí – 15:15 – 16:15.

II. stupeň

AKČNÍ SKUPINA – Katka Staňková

Určeno žákům 6. – 9. tříd.

Výuka vždy v úterý od 14:00 hodin 1x za 14 dní.

V rámci tohoto kroužku se žáci aktivně zapojují a podílejí na akcích a chodu školy, připravují a vymýšlí akce pro své spolužáky (projektové dny, pořádají sbírky, aj.)

Jde hlavně o iniciativu žáků, jak na naší škole něco zlepšit.

KLUB DESKOVÝCH HER  5.-9. třída – Vojtěch HLUBEK

Zaměřeno na deskové hry, rébusy, logické hádanky.

Kroužek bude probíhat vždy ve středu 14:30 – 16:00 hodin.       

NÁVRATKA = PŘIHLÁŠKA

BUDU navštěvovat kroužek (název)……………………………………………………. …………………………….,

který vyučuje ………………………………………………….. .

Jméno a příjmení žáka ……………………………………….., třída ……………………………………………

Podpis rodičů ……………………………………………………….