Školní kroužky

Milí rodiče,

ve školním roce 2023/2024 nabízíme našim žákům v době po vyučování tyto zájmové kroužky. Jedná se o kroužky jazykové, hudební a sportovní.

Kroužky jsou placené, probíhají v rámci mimoškolních ranních nebo odpoledních aktivit.

Pokud si nějaký kroužek vyberete, přihlaste dítě  prostřednictvím ŠKOLY ON LINE přímo u konkrétního vyučujícího, který kroužek vede nebo vyplňte písemnou přihlášku a odevzdejte třídnímu učiteli nejpozději do 15. 9. (pátek).

 Většina kroužků  začne v týdnu od 18. 9. 2023.

PLATBU za vybrané kroužky školní a sportovního klubu PEMA pošlete na transparentní účet Sdružení rodičů a přátel školy, Fio banka, č.ú.: 2401513615/2010 

Do POZNÁMKY napište název kroužku + jméno a příjmení dítěte + třída.

Prosíme o zaplacení do 15. 10. 2023.

1.stupeň

NĚMČINA HROU – Magda KRASNOKUTSKÁ

Určeno dětem 1. – 5. třídy.
Kroužek veden zábavnou a hravou formou.
Výuka bude probíhat v pondělí v čase od 14:15 – 15:00 hodin.
Cena na školní rok 500,- Kč.

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU – Kateřina NYCZOVÁ

Kroužek bude probíhat ve dvou blocích výuky hry na zobcovou flétnu pro úplné začátečníky-  středa 14:00 – 14:30 a pro mírně pokročilé – středa 14:30 – 15:00 hodin.
Cena na školní rok 100,- Kč.

KLUB DESKOVÝCH HER  5. -9. třída – Vojtěch HLUBEK

Zaměřeno na deskové hry, rébusy, logické hádanky.
Kroužek bude probíhat vždy v pondělí v čase 15:15 – 16:45 hodin
Minimálně 3 žáci.
Cena na školní rok 100,- Kč.

BASKETBALOVÁ PŘÍPRAVKA   Vlaďka PAVLÍKOVÁ,  Tomáš KUKOL

Basketbalová přípravka, ve spolupráci s BK Opava, se zaměřuje na celkový tělesný rozvoj dětí 1.- 3. třídy – závodivé hry, obratnost, gymnastickou přípravu, základy práce s míčem a basketbalovou průpravu zábavnou formou.
Tato aktivita je ZDARMA, je podporovaná Magistrátem města   Opavy.
Tréninky probíhají v tělocvičně školy:  
úterý    13:30 – 14:30 hodin
středa   12:30 – 13:30 hodin
pátek    13.30 – 14:30 hodin
Začátek kroužku je v úterý  26.9. !!!

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PEMA

FLORBAL –   Ioannis  XENITIDIS
Určeno žákům 1. stupně.
Tělocvična školy ve středu  – 15:00 – 16:00.
Cena 100,- Kč školní rok.

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKAIoannis XENITIDIS + spolupráce s tělocvikáři

Kroužek je určen žákům 4. a 5. tříd, kteří mají zájem pokračovat na 2.stupni ve sportovních třídách. Děti projdou všeobecnou sportovní průpravou, budou se připravovat na sportovní soutěže, které je čekají. Výuka všestrannosti, taktice, vytrvalosti a technice.
Vždy ve středu v tělocvičně školy od 7:00 do 7:45 hodin.
Cena na školní rok 200,- Kč.

SPORTOVNÍ HRY PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU  – pátek 14:30 – 15:30

Cena 100,- Kč školní rok.

II. stupeň

NĚMČINA PRO POKROČILEJŠÍ – Magda KRASNOKUTSKÁ

Určeno žákům 6. tříd.
Výuka po domluvě se zájemci ráno od 7:00 – 7:45 hodin.
Cena na školní rok 500,- Kč.

KLUB DESKOVÝCH HER  5. -9. třída – Vojtěch HLUBEK

Zaměřeno na deskové hry, rébusy, logické hádanky.
Kroužek bude probíhat vždy v pondělí v čase 15:15 – 16:45 hodin
Minimálně 3 žáci.
Cena na školní rok 100,- Kč.

KLUB DRAČÍHO DOUPĚTE 7. – 9. třída –Vojtěch HLUBEK

Kroužek stolních her na hrdiny, převážně zasazených do fantasy prostředí plného magie a draků.
Konání vždy ve čtvrtek od 15:30 do 17:30 hodin.
Minimálně 4 žáci.
Cena na školní rok 100,- Kč.

VÝTVARNÝ KROUŽEK – Lenka SÝKOROVÁ

Určeno žákům 6. – 9. tříd.
Pracovat se bude na individuálních i společných projektech. Žáci si vyzkouší všechny výtvarné techniky od kresby, malby, prostorové práce, grafické techniky a výtvarné experimenty. Rozvoj kreativity a relaxace tvorbou. Možnost zaměření se i na vyšší cíle a společně se připravit k talentovým zkouškám na vybrané umělecké obory, pedagogické fakulty nebo zubní laboranty. Důležitý bude individuální přístup ke každému.
Vždy v úterý od 14:30 v prostorách dílny ŠD.
V případě zájmu o výtvarku dejte vědět na email : sykorova.lenka@zsopava.cz nebo v kabinetu 2.stupně v 2.patře .
Cena 100,- Kč školní rok.

PŘIJÍMAČKY NEJSOU STRAŠÁK/ PŘIJÍMAČKY BEZ STRESU –  Bára ČALOVÁ

Určeno žákům 9.B a 9.C třídy, možno i zájemci z 9.A třídy.
Konání ve středu 1x za měsíc ( září – březen ) od 14:00  do 16:00 hodin po domluvě s pedagogem.
Vždy se napíše celý test = 60 minut a hned se rozebere, vysvětlí a vyjasní řešení a správnost odpovědí. Každý žák absolvuje 7 – 8 testů.
Cena 150,- Kč na celé období.

PLÁNOVANÁ PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ – bezplatné

AKČNÍ SKUPINA – Kateřina Staňková

Určeno žákům 6. – 9. tříd.
Setkávání  ve čtvrtek  od 14:00 hodin do 15:00 hodin – 1x za 14 dní.
V rámci těchto setkávání  se žáci aktivně zapojují a podílejí na akcích a chodu školy, připravují a vymýšlí aktivity pro své spolužáky (projektové dny, pořádají sbírky, aj.)
Jde hlavně o iniciativu žáků, jak na naší škole něco vylepšit.

LITERÁRNÍ ČAJOVNA  – Bára ČALOVÁ, Petra DAREBNÍČKOVÁ

Určeno žákům 6. – 9. tříd.
Setkávání 1. středa v měsíci v čase 14:00 – 15:30 hodin, setkávání budou probíhat v žákovské knihovně.

PLAVÁNÍ  – určeno všem žákům školy, vždy v úterý od 14:00 – 15:00 hodin, začínáme 19.9. – Martina SVĚTNICKÁ, Markéta REŽNAROVÁ, Magda KRASNOKUTSKÁ

Kde? Městské lázně, krytý bazén
Žáci 1. stupně po domluvě s TU, žáci 2. stupně – samostatně odchod do bazénu, tam dozor pedagogů. Bližší informace v 1.školním týdnu ve škole. Hradí SRPŠ.

NÁVRATKA = PŘIHLÁŠKA

BUDU navštěvovat kroužek (název)……………………………………………………. …………………………….,

který vyučuje ………………………………………………….. .

Jméno a příjmení žáka ……………………………………….., třída ……………………………………………

Podpis rodičů ……………………………………………………….