Vědomostní

Velká cena ZOO Ostrava – vědomostní soutěž týmů

V předposledním březnovém týdnu se 5tičlenné týmy našich žáků zúčastnily Zoo soutěže v Ostravě. Pro letošní ročník vybrali organizátoři velmi těžké téma – Etologie. Naše týmy si při vyplňování testů vedly výborně. V mladší kategorii se tým ze 7.C umístil na 28. místě a tým ze 6.C obsadil 58. příčku z celkových 125 zúčastněných týmů ze základních škol a gymnázií. Ve starší kategorii jeden z týmů obsadil 44. místo z celkem 122 zúčastněných. Týmu ve složení Valérie Kropáčová, Anna Křížová, Vladimíra Janovská, Klára Staňková a Sofie Zaliborová se podařilo postoupit do finále mezi nejlepších 11 týmů. 

V sobotním finále 1. dubna se tým utkal s dalšími 10ti školami. Zde je čekaly nové testy a úkoly, se kterými si děvčata poradila více než dobře a nakonec si odvezla v silné konkurenci z Ostravy krásné 6.místo.

Děvčatům moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

P. Kleinová, K. Staňková

„Sudokářky z OTICKÉ“

…to je název tříčlenného týmu děvčat, které rády řeší sudoku, zajímavé příklady, hádanky, skládačky. Jedná se o Kláru Staňkovou, Ester Tenglerovou, obě z 8.C, a Adélku Staňkovou z 6.C.

Děvčata nejdříve se zúčastnila soutěže v sudoku ve škole a umístila se na prvních třech místech. Vytvořila tým a šla v pátek 10. 3. soutěžit na ZŠ Riegrova, kde byla připravena 3 kola zajímavých zadání. Náš tým sudokářek se umístil na krásném 7. místě z 35 družstev z celého okresu.

 Je třeba dodat, že soutěž probíhala pod záštitou Hráčské asociace logických her a sudoku.

Děvčatům moc gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a už se těšíme na příští ročník.

L. Martínková

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2022/2023 – regionální kolo

V 11. ročníku této soutěže byly naše žákyně opět úspěšné. Ze školního testového kola postoupily do krajského kola, které bylo opět formou testu a proběhlo na SPŠ chemické akad. Heyrovského v Ostravě, Ema Slámová, Natka Sližová a Jindřiška Mateřanková (9. C). Z 220 soutěžících Ema obsadila 37. místo, Jindra 7. a Natka 6. místo. Prvních 30 soutěžích postoupilo do dalšího, regionálního kola, kde si mladí chemici změřili své síly v laboratořích při stanovování koncentrace vitamínu C. Jak celá soutěž na regionální úrovni dopadla, se soutěžící dozvěděli při slavnostním vyhlášení ve Světě techniky, které proběhlo 1. února.

Natka vybojovala výborné 10. místo a Jindřiška skvělé 2. místo a tím i postup do celostátního kola, které proběhne v červnu na chemické fakultě Univerzity Pardubice.

Děvčatům děkuji za čas a úsilí, které věnovala přípravě na tuto soutěž a Jindřišce držíme palce do celostátního kola.

L. Lyková

Mezinárodní dětská výtvarná soutěž

21. ročník ALWAYS GREEN, ALWAYS BLUE. ZAWSZE ZIELONO, ZAWSZE NIEBESKO 2022, mezinárodní dětská výtvarná soutěž v polské Toruň. Mezinárodní porota, která vybírala z více než 7662 prací z 37 zemí, ocenila nejvyšším oceněním a to Cenou v kategorii 14-16 let Anetu Friedlovou (15 let). Diplomy za své práce a účast na mezinárodní výstavě obdrží žáci Filip Gardaš (14 let), Anna Marie Kuhnová (12 let) a Eliška Švarcová (12 let). Paní učitelka Lenka Sýkorová obdržela diplom za přípravu souboru studentských prací. 

Všem oceněným gratulujeme. http://galeriadziecka.com/wyniki-zawsze-zielono-zawsze-niebiesko-torun-2

Naši úspěšní Pythagoristé

V úterý 22. listopadu a ve středu 23. listopadu se naši žáci zúčastnili okresního kola Pythagoriády. Katka Bártová nedala nikomu šanci a s plným počtem 15 bodů vyhrála kategorii osmých ročníků. Eliška Jüstelová se radovala ze 3. místa stejné kategorie. Marian Škurhan dal o sobě vědět v kategorii deváťáků, kde získal skvělé 3. místo. Také další žáci na sebe mohou být hrdí, Jakub Jedlička skončil v kategorii šestých ročníků na 5. místě a Eliška Švarcová na 4. místě mezi sedmáky. Nejen jim, ale všem zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci, snahu a chuť překonávat své limity.

E. Dostálová

Moravskoslezský matematický šampionát 2022

Ve čtvrtek 20.10.2022 se na Wichterlově gymnáziu sešlo přesně 333 mladých matematiků, aby po roční pauze změřilo své dovednosti v již 19. ročníku Moravskoslezského matematického šampionátu. Základní školy letos opět do soutěže vysílaly čtyřčlenná družstva.
Naši základní školu zastoupily dva týmy a právě tyto týmy obsadily 1. a 2. místo šampionátu!!! Gratulujeme!
Celou tabulku výsledků naleznete zde: https://www.wigym.cz/aktuality/p/moravskoslezsky-matematicky-sampionat-2022-je-za-nami/?cn-reloaded=1

Úspěch v logické olympiádě

Gratulujeme Elišce Dohnalové, žákyni 9.A, ke skvělému výsledku v online matematické soutěži Logická olympiáda. Eliška byla první na naší škole a 29. v kraji z 3596 řešitelů. Držet palce a přát hodně štěstí budeme 4. listopadu 2022, kdy se Eliška zúčastní krajského kola v Ostravě.

E. Dostálová

Úspěch našich nadějných kreslířů

Ve čtvrtek 20.10. jsme se zúčastnili výtvarné soutěže pro žáky základních škol KRESLÍM KRESLÍŠ KRESLÍME na Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě. Získali jsme: I. KATEGORIE (1. – 3. ročník) 1. místo – Nina Kubánková /3. ročník /, II. KATEGORIE (4. – 6. ročník) – 3. místo – Jan Tietz /6. ročník /. 

Oceněné a další vybrané práce putují na výstavu do ZUŠ v Solné ulici, kde autorům oceněných prací předají zástupci SŠPU Opava diplomy a drobné dárky na vernisáži výstavy 1. listopadu 2022 v 18.00 hodin. Tímto bych chtěla pozvat na vernisáž všechny příznivce našich kreslířů. Výstava potrvá celý měsíc listopad. Gratulujeme!

Lenka Sýkorová

Soutěž mladých zoologů

Ostravská zoologická soutěž mladých zoologů s tématem Živí duchové Madagaskaru přivítala v polovině září celkem 71 týmů a naše děti z 5. B a 5. A se umístily na krásném 10. místě.

Tímto dětem děkujeme za jejich kuráž a nadšení, se kterou do soutěže vstoupily, a bojovaly naplno až do konce.

T. Korytářová

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR – celostátní kolo

Ve čtvrtek 16. června vyvrcholilo hledání nejlepšího mladého chemika ČR, a to celostátním kolem, které se již po desáté konalo na fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Celkem 38 žáků z celé ČR, kteří se probojovali z úctyhodného počtu 17 075 žáků ze školních a posléze regionálních kol, se sešlo, aby si v testu poměřili své vědomosti a také dovednosti v chemické laboratoři. Součástí tohoto svátku chemie byl také doprovodný program – ukázky efektních chemických pokusů a Science show Dr. M. Londesborougha. Při slavnostním vyhlášení výsledků mladé chemiky pozdravili a popřáli jim k jejich úspěšné práci zástupci pardubické univerzity (děkan fakulty, proděkan…), zástupci chemického průmyslu, a všem soutěžících předali diplomy a ceny. Náš region a naši školu reprezentovala Linda Králová z 9. C, která se v konkurenci těch nejlepších probojovala do TOP 10, a získala krásné 10. místo v jubilejním 10. ročníku :o).

Lindě moc blahopřeji ke skvělému umístění a děkuji za čas, který věnovala přípravě na tuto soutěž.

L. Lyková

Fyzikální olympiáda

I v letošním školním roce se žáci 9. C připravili více než úspěšně na fyzikální olympiádu. V okresním kole se vítězem stal Cyril Vojtek, 3. místo obsadil Radim Cigánek a 6. místo Linda Králová.

V konkurenci mladých fyziků celého kraje Cyril vybojoval skvělé 3. místo, Radim byl na místě 6. a Linda na místě 25. Všichni se stali úspěšnými řešiteli.

Blahopřeji!

J. Kerlin

50. MDVV Lidice 2022

50. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2022 nám udělal velkou radost.  V letošním ročníku na téma „MUZEUM“ do soutěže přišlo celkem 14 527 prací od dětí ze 77 zemí světa, odborná porota udělila 1551 ocenění včetně 202 medailí.

Gratulujeme Kláře Hajkové ze 7.C, která uspěla ve velké konkurenci letošního ročníku a získala ČESTNÉ UZNÁNÍ za svou výtvarnou práci.

Seznam všech oceněných děl a jejich fotografie naleznete na www.mdvv-lidice.cz/aktualni/oceneni/cr/.

Lenka Sýkorová

Funny English Day

V pátek 6. května naši žáci pátých tříd zabojovali v anglické soutěži Funny English Day konané na ZŠ Vrchní. Krásné 3. místo z 12 škol.

Congratulations!!!

V. Pavlíková

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2021 – 2022

Žáci 9. C se v letošním roce zapojili do 10. ročníku soutěže „Hledáme nejlepšího….2021 – 2022“ a ze školního kola, které bylo koncem října, postoupili 3 nejlepší – Linda Králová, Tomáš Solný a Eva Martikánová do krajského kola, které proběhlo 27. ledna formou online testu. Ze 179 soutěžících se do regionálního kola dostalo 30 nejlepších, a s nimi i Eva (22. místo) a Linda (26. místo). Tomovi postup utekl o 3 příčky.

Regionální kolo se konalo 25. března tradičně na SPŠ chemické akad. Heyrovského v Ostravě, kde soutěžící pracovali v laboratořích na 2 laboratorních úkolech.

A v úterý 30. března byli ve Světě techniky v Dolních Vítkovicích slavnostně vyhlášeni vítězové této chemické soutěže. V konkurenci nejlepších mladých chemiků celého regionu Eva vybojovala výborné 6. místo a Linda skvělé 4. místo, a tím i postup do celorepublikového kola, které proběhne 16. června na pardubické univerzitě.

Blahopřeji Evě a Lindě k výbornému umístění a děkuji za přípravu na soutěž a vzornou reprezentaci naší školy! Lindě držme palce do dalšího kola :o)

L. Lyková

Chemická olympiáda šk. rok 2021/2022

Téma letošního ročníku chemické olympiády bylo Atmosféra a Země. Mladí chemici se zaměřili na studium vlastností a reakcí pěti nejrozšířenějšího prvků v atmosféře a zemské kůře. Ve školním kole je opět čekaly 3 části – teoretická, jejíž úkoly vypracovávali samostatně, pak praktická část – 2 laboratorní úkoly, a test. Z 9. C se chemické olympiády zúčastnilo 5 žáků a ve školním kole se umístili takto: 1. místo – Eva Martikánová, 2. místo – Amálie Kropáčová, 3. místo – Cyril Vojtek, 4. místo – Tomáš Solný a 5. místo – Zuzana Kozáková. První čtyři pak postoupili do okresního kola.

Okresní kolo, které proběhlo 8. března, bylo pod taktovkou našich úspěšných žáků, kteří obsadili první čtyři místa (Cyril, Eva, Amálka a Tom), a všichni pak postoupili do kola krajského.

V úterý 29. března tedy letošní ročník chemické olympiády vyvrcholil – krajského kola na Matičním gymnáziu v Ostravě se zúčastnilo celkem 21 žáků, opět měli za úkol vypracovat test a zdolat 2 praktické úkoly. A jak bojovali naši mladí chemici? Všichni se stali úspěšnými řešiteli. Nejlépe se dařilo Evě, která obsadila výborné 4. místo, Cyril skončil 7., Tom 10. a Amálka 11.

Děkuji všem – Evě, Amálce, Zuzce, Cyrilovi a Tomovi za čas věnovaný přípravě na chemická klání a postupujícím za vzornou a skvělou reprezentaci školy. Blahopřeji k výbornému umístění v rámci MS kraje.

L. Lyková

SUDOKU

CELOREPUBLIKOVÉ KOLO:

3. místoEva Martikánová 9. C
8. – 16. místoKlára Staňková 7. C

V kategorii 2. stupně soutěžilo 702 žáků, v kategorii 1. stupně 496 žáků.

15. – 17. místoMichal Běťák 4. B
22. – 23. místoAdriana Křížová 5. A
24. – 28. místoDavid Nosek 3. A

Gratulujeme ke krásnému umístění v republikovém kole!!!

ŠKOLNÍ KOLO:

Ve čtvrtek 16.12. 2021 proběhla soutěž v sudoku s názvem Podzimní sudoku, tentokrát pořádanou Hráčskou asociací logických her a sudoku.

Žáci řešili 40 minut klasické sudoku, součtové a 2.  stupeň i součinové sudoku. Soutěže se zúčastnilo 41 žáků z 1. stupně a 21 žáků 2. stupně.

Nejlepší řešitelé z nižšího stupně:

1.Běťák Michal4.B45 bodů
2.Křížová Adriana5.A43
3.Nosek David3.A42
4.Matušincová Veronika5.B36
5.Hušková Veronika4.B35
6.Ciencialová Amálie4.B35
7.Staňková Adéla5.A32
8.Kučera Patrik4.A28
9.Krekáň Kryštof4.A26
10.Molín Massimo5.B26
11.Guinle Pia3.A25
12.Ondračková Natálie5.A22
13.Škrobánek Matěj3.A22

A toto je 12 našich nejlepších řešitelů  kategorie 6. – 9. ročníku, s nejvíce body:

1.Martikánová Eva9. C29 bodů
2.Staňková Klára7. C21
3.Švarcová Eliška6. C13
4.Mareta Daniel9. C13
5.Trubková Viktorie6. C12
6.Kostřibová Viktorie8. C11
7.Abrahám Michae8. C9
8.Jüstelová Eliška7. C9
9.Ščudlík Timotej8. C9
10.Bártová Kateřina7. C9
11.Rojková Julie8. C9
12.Wenzelová Adina6. C9

Zvlášť bych chtěla ocenit řešení prvních dvou děvčat, která zvítězila s velkým náskokem a mohu dodat, že jsou výbornými luštitelkami.

Zvlášť blahopřeji Evě Martikánové z 9.C, která se tak stala nejlepší a nejrychlejší řešitelkou za tento školní rok.

Děkuji i ostatním soutěžícím za účast a věřím, že sudoku budete nakloněni i nadále.

L. Martínková

Moravskoslezský matematický šampionát

Ve čtvrtek 21. října 2021 proběhl na Wichterlově gymnáziu v Ostravě Moravskoslezský matematický šampionát, kterého se v kategorii ZŠ zúčastnilo 40 družstev z 18 základních škol celého kraje.

Naši školu reprezentovala 4 družstva z 9. C . Na zlaté 1. místo se propočítaly „Sedmikrásky“ ve složení krásek Amálie Kropáčová, Zuzka Kozáková, Linda Králová a Eva Martikánová – získaly 29 bodů z 30. Na 3. místě skončila „Dukátová Kampaň“, ve složení borců Štěpán Huška, Teodor Kořínek, Daniel Mareta a Cyril Vojtek. Na vítězky ztratili 4 body. Zbývající dva týmy – „Petruška Miluška“ ve složení Petr Štěpnička, Jakub Kostera, Prokop Hoza a Matěj Šindler a „Fajni bobři“ – Jakub Kellner, Tobiáš Winkler, Dominik Šrom a Radim Cigánek – se do top 12 neprobojovaly, ale i tak je soutěž bavila.

Matematickým nadějím děkujeme za skvělou reprezentaci v soutěži a p. učitelce Editě Dostálové za jejich přípravu a doprovod.

Matematická olympiáda

Okresního kola matematické olympiády 6. tříd se zúčastnilo 6 žáků z 6.C a v konkurenci 41 soutěžících obsadili: Katka Bártová a Eliška Jüstelová 1. – 4. místo, Ester Tenglerová 6. – 9. místo, Valerie Kropáčová 13. – 17. místo, Jakub Grambal a Štěpán Riemel 18. – 23. místo.

V kategorii 7. tříd soutěžili Jindřiška Mateřanková a Michael Abrahám ze 7.C. Z celkového počtu 40 soutěžících Jindřiška skončila  na  10. – 13. místě a Michael na  27. – 28. místě.

Zástupci 8. tříd dosáhli výborných výsledků – Eva Martikánová a Teodor Kořínek z 8.C stáli na stupních vítězů – dělili se o 1. – 3. místo. Celkově zde soutěžilo 33 žáků.

V kategorii 9. ročníků naši školu zastupovali Ondřej Štábl, Ráchel Aronová a Hanka Polášková.

Ráchel postoupila do krajského kola, ve kterém obsadila výborné 4. – 12. místo.

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a výborné výkony.

P. Kleinová

Fyzikální olympiáda

Dne 18. dubna proběhlo distanční formou okresní kolo FO. V kategorii F test vypracovali 4 žáci z 8.C a v konkurenci 18 soutěžících se stali úspěšnými řešiteli. Linda Králová obsadila 7. místo, Daniel Šnajder 5. místo, Radim Cigánek 4. místo a Amálie Kropáčová skvělé 2. místo.

V kategorii E výborné 3. místo a tím postup do krajského kola vybojoval Ondra Štábl z 9.C. Do krajského kola (22.4.) mu budeme držet palce!

Děkujeme nadějným fyzikům za čas věnovaný přípravě na soutěž a skvělou reprezentaci školy.

J. Kerlin

Krajské kolo zeměpisné olympiády

Krajské kolo zeměpisné olympiády proběhlo 1. dubna formou online testu a Katka, Honza a Kuba ho zvládli výborně. Za své znalosti a dovednosti byli oceněni účastnickým listem.

Všem třem děkujeme za přípravu a reprezentaci naší školy.

D. Žurková, T. Frkal

Okresní kola olympiády ze zeměpisu a angličtiny

Naše děti jsou opět úspěšné v soutěžích.

V zeměpisné olympiádě vyhrála okresní kolo ve své kategorii Katka Bártová z 6.C, Jan Krzywoň ze 7.B a Jakub Kelner z 8.C skončili ve svých kategoriích druzí. Všichni tři tímto výsledkem postupují do krajského kola. Pro představu obtížnosti se každé věkové kategorie účastnilo 30-40 dětí z okresu Opava.

V olympiádě z angličtiny se ve své kategorii na třetím místě umístila Jindřiška Mateřanková ze 7.C.

Gratulujeme úspěšným žákům, ale také děkujeme všem zúčastněným.

Přírodovědná soutěž na Mendelově gymnáziu

Ve čtvrtek 10. prosince 2020 proběhl 12. ročník Přírodovědné soutěže, kterou pro tříčlenná družstva základních škol pořádá Mendelovo gymnázium Opava. Soutěž měla jako vždy dvě části – natočení krátkého videa na téma „Chemie v kuchyni“ a test z fyziky, chemie a přírodopisu, který letos proběhl online formou.

Naši školu skvěle reprezentovalo družstvo „RaZuHa“ ve složení Ráchel Aronová, Zuzka Kleinová a Hanka Polášková z 9.C. Jejich video Princ versus čaroděj bylo žáky i učiteli MGO vybráno jako nejlepší a v testech se děvčata umístila na 2. místě. Po sečtení bodů se Ráchel, Zuzka a Hanka dělí o 1. místo se ZŠ a MŠ Bolatice.

Děkuji Ráchel, Hance a Zuzce za vynikající reprezentaci školy, bezva nápad a téměř profesionálně natočené video, prokázání přírodovědných znalostí a samostatnost a chuť udělat něco navíc.

L. Lyková

Matematický klokan

Snad každoročně se v každé základní škole řeší v jarních měsících celosvětová matematická soutěž Matematický klokan.

Všichni víme, že letošní rok je netradiční snad ve všem. Na jaře díky pandemii se Klokan neuskutečnil, na podzim byl již připraven termín na 23. října, ale opět došlo k uzavření škol a nastala distanční výuka.

Kolektiv matikářů  ZŠ Otická nezahálel a připravil pro všechny žáky od 2. do 9. tříd na středu 11.11. počtářský blok Matematický klokan on line

ON LINE počtářské soutěže se zúčastnilo 167 dětí z 1. stupně a 243 dětí z 2. stupně.

Vždy se soutěží ve 4 kategoriích.

Nejmladší kategorie Cvrček měla 18 počtářských úkolů, žáci mohli získat celkem 90 bodů.

Nejúspěšnějšími řešiteli byla Amálie Sedlářová a Jakub Bortlík z 2.B třídy. Tito žáci získali všech  90 bodů.

Kategorie Klokánek má úkolů 24, počtáři mohou získat 120 bodů. Zde byl nejúspěšnější Tomáš Havel z 5.A – 115 bodů.

Žáci 6. a 7. tříd soutěží v kategorii Benjamín. Také řeší 24 matematických úloh, mohou získat 120 bodů. Nejúspěšnější řešitelkou byla Katka Bártová z 6.C  (120 bodů).

Nejvyšší kategorie ZŠ se nazývá Kadet. Zde byla nejúspěšnější řešitelkou Eva Martikánová  z 8.C, získala 108 bodů.

Nejmladším účastníkem soutěže byl žák 1.B třídy František, který byl úspěšným řešitelem Cvrčka a získal 62 bodů.

Soutěž v počítání, logickém přemýšlení a dumání nad netradiční matematikou se vydařila.

Magda Krasnokutská ZŠ Otická

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je klokan.jpg.