Proč „matematická“ třída?

Proč dát dítě do „matematické“ třídy?

Matematika rozšiřuje logické myšlení, které se používá ve všech oblastech lidských činností.

Do specializovaných tříd jsou přijímáni nejen talentovaní žáci v matematice a fyzice, nýbrž i žáci s hlubším zájmem o učení vůbec.

Děti jsou v přirozeném prostředí základní školy mezi vrstevníky se stejným zájmem o vlastní zlepšování.

Velká péče je věnována i fyzice a chemii, část hodin těchto předmětů má charakter cvičení a laboratorních prací.

Na zvládnutí základního učiva matematiky a přírodovědných předmětů mají žáci více hodin než žáci jiných škol.

V klidné a tvořivé atmosféře dobrých třídních kolektivů se rozvíjejí pěkné osobní vlastnosti dětí a jejich žádoucí vztah k učení.

Naši žáci získávají přední místa nejen v matematických, fyzikálních či chemických soutěžích, ale také v češtině, dějepisu, jazykových soutěžích nebo ve sportu.

Přechod na střední školy je u žáků těchto tříd bez výraznějších změn v prospěchu.

Většina našich žáků patří mezi nejlepší studenty na středních školách, jež si vybrali.

Výsledky přijímacího řízení 2021/2022 třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů

Letos měla tato třída 31 žáků. Na řadě škol obsadili v prvním kole přijímacích zkoušek přední místa.
Na Slezském gymnáziu to bylo 1., 3., 8., 14. místo, na Mendelově gymnáziu  2., 8., 11., 14. místo, na Wichterlově gymnáziu a Obchodní akademii 1. místo, na Střední škole hotelnictví a služeb a Střední pedagogické škole Krnov 4. místo, na Střední škole stavební 7. místo.

Po prázdninách bude tedy 13 žáků studovat na gymnáziích, 17 žáků na středních odborných školách a 1 žák si vybral učební obor.

Ať se všem studentům daří!

L. Martínková, kariérní poradce

Úspěchy žáků třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů v soutěžích

Fyzikální olympiáda okresní kolo 1., 4., 6. místo
krajské kolo 3., 6., 25. místo (úspěšní řešitelé)
Chemická olympiáda okresní kolo 1., 2., 3., 4. místo
krajské kolo 4., 7., 10., 11. místo (úspěšní řešitelé)
Zeměpisná olympiáda okresní kolo 3., 6. místo
krajské kolo 2., 7. místo
Hledáme nejlepšího
mladého chemika ČR
regionální kolo 4., 6. místo
celostátní kolo 10. místo
Moravskoslezský matematický šampionát 1., 3. místo
Brloh celostátní kolo 3. místo
Sudoku celostátní kolo 3. místo