Proč „matematická“ třída?

Proč dát dítě do „matematické“ třídy?

Matematika rozšiřuje logické myšlení, které se používá ve všech oblastech lidských činností.

Do specializovaných tříd jsou přijímáni nejen talentovaní žáci v matematice a fyzice, nýbrž i žáci s hlubším zájmem o učení vůbec.

Děti jsou v přirozeném prostředí základní školy mezi vrstevníky se stejným zájmem o vlastní zlepšování.

Velká péče je věnována i fyzice a chemii, část hodin těchto předmětů má charakter cvičení a laboratorních prací.

Na zvládnutí základního učiva matematiky a přírodovědných předmětů mají žáci více hodin než žáci jiných škol.

V klidné a tvořivé atmosféře dobrých třídních kolektivů se rozvíjejí pěkné osobní vlastnosti dětí a jejich žádoucí vztah k učení.

Naši žáci získávají přední místa nejen v matematických, fyzikálních či chemických soutěžích, ale také v češtině, dějepisu, jazykových soutěžích nebo ve sportu.

Přechod na střední školy je u žáků těchto tříd bez výraznějších změn v prospěchu.

Většina našich žáků patří mezi nejlepší studenty na středních školách, jež si vybrali.

 

Výsledky přijímacího řízení 2018 třídy s rozšířenou výukou matematiky

Letos měla tato třída 27 žáků. V prvním kole se 17 z nich dostalo na obě vybrané střední školy, 8 na jednu a jen dva žáci dávali odvolání na obě gymnázia. Na řadě škol obsadili v prvním kole přijímacích zkoušek přední místa.
První místo na Maserské škole v Rýmařově, na SPŠ stavební v Opavě, na SPŠU v Opavě – na informační technologii i na oboru strojírenství.
Druhé místo na SŠHS.
3.,7.,11.,12.,14. místo na MGO a 3.,11.,12. na Slezském gymnáziu v Opavě.
Po prázdninách půjde 14 z nich na gymnázia, 5 na informační technologii a 4 na strojírenství na SPŠU, 2 na SPŠ stavební, 1 na OA a 1 na Masérskou školu v Rýmařově. Ať se jim daří i tam.
Mgr. Jana Světlíková