Rozšířená výuka přírodovědných předmětů

TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ – VIDEOPREZ

Třída „C“ – se zaměřením na matematiku a přírodovědní vědy
V „céčku“ mají žáci více hodin matematiky, přírodovědných a technických předmětů (přírodopis, chemie, fyzika, IT) týdně, a to včetně hodin laboratorních prací a badatelské výuky v nové laboratoři.

V každém ročníku nabízíme nad rámec běžné činnosti týden mimoškolních aktivit – matematické a přírodovědné soustředění, výlety do míst s přírodovědnou, fyzikální a chemickou tématikou (ZOO, Svět techniky, Hvězdárna a planetárium Ostrava, přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, Záchranná stanice živočichů v Bartošovicích a další).

Naši žáci jsou dlouhodobě úspěšní v soutěžích, a to včetně republikových a krajských kol – mezinárodní týmová soutěž BRLOH (1. místo 2020, 2023 a 3. místo 2021), M, CH, F, Z, Bi olympiády, Moravskoslezský matematický šampionát (1. místo 2023, 1. a 2. místo 2022, 1. místo 2021, 2. místo 2020), Pythagoriáda, soutěže v Sudoku, Hledáme nejlepšího mladého chemika (celostátní kolo 2022), soutěž v programování IT SLOT (5. místo v ČR) a další. Tyto soutěže rozvíjí logické myšlení, nadání a dlouhodobé směřování dětí.

Díky získaným znalostem a dovednostem ve škole a výsledkům v soutěžích mají naši žáci vynikající úspěšnost v přijímacích zkouškách na střední školy. Převážná většina žáků „céčka“ přechází na gymnázia a střední odborné školy, kde jsou nadále úspěšní.
V celorepublikových testech SCIO mají žáci našeho „céčka“ vysokou úspěšnost testu z matematiky a z OSP. Pro porovnání jsme
v matematice o 7-8% nad úrovní běžného osmiletého gymnázia v ČR za poslední tři roky.

Do třídy „C“ se budou konat přijímací zkoušky z matematiky podobné Cermatovským zkouškám na osmileté gymnázium.

Předběžným termínem přijímacích zkoušek je pondělí 8. 4. 2024.