Rozšířená výuka přírodovědných předmětů

V jednotlivých ročnících vyššího stupně je označení písmenem „C“ synonymem pro třídu s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. Oproti běžné třídě zde mají žáci navíc v každém ročníku 1 hodinu matematiky (tj. 6 vyučovacích hodin týdně), v 8. ročníku 1 hodinu fyziky (tj. 3 vyučovací hodiny týdně) a v 8. a 9. ročníku více o 1 hodinu chemie (tj. 3 vyučovací hodiny týdně). Děti proto mají větší možnost zabývat se učivem do hloubky, věnovat se rozšiřujícím oblastem, mají více prostoru pro laboratorní úkoly a praktické činnosti.

Zároveň v každém ročníku žáci absolvují aktivity, které jim přinesou nové informace a poznatky a podpoří a zvýší jejich zájem o oblast přírodních věd.

Mezi tyto aktivity patří např. matematické soustředění – zimní s lyžováním, popřípadě letní s turistikou, návštěva expozice Landek, záchranné stanice Bartošovice, planetária nebo Českého hydrometeorologického ústavu, prohlídka přírodovědných expozic v Dolních Vítkovicích, Pevnosti poznání v Olomouci nebo IQlandii v Liberci. Na žáky čeká spolupráce s SPŠ chemickou akad. Heyrovského v Ostravě (návštěva školy a možnost pracovat v jejich laboratořích), návštěva Univerzity Palackého v Olomouci – obor nanotechnologie a v 9. ročníku pak již probíhající spolupráce s opavskými technickými školami (strojní a stavební) a prohlídka VŠB TU Ostrava – seznámení mimo jiné s geologickým pavilonem a s možnostmi superpočítače.

Výběr aktivit bude přizpůsoben konkrétní třídě a momentální situaci.

Věříme, že všechny tyto „nadstandardy“ přispějí k rozhodnutí zaměřit kroky vašeho dítěte „přírodovědným“ směrem.