Státní fond životního prostředí – Výzva č.13/2017, „Lesní stezkou“

Cílem tohoto projektu je seznámit děti s prostředím lesa jako ekosystémem, o vztazích a procesech, které v něm probíhají, jeho významem pro člověka, faunou a flórou. Základním principem je předávat tyto informace zábavnou formou prostřednictvím pedagoga přímo v lesním prostředí a na základě působení na všechny smysly formou badatelských úkolů v něm probudit citový vztah k tomuto prostředí.

Tento projekt je  spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.