Modernizace a vybavení učebny přírodovědných věd, multimediální učebny v ZŠ Opava, Otická 18