Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání je k dispozici ve škole