Dokumenty ke stažení

Obnovená výuka – dokumenty

http://www.zsoticka.opava.cz/wp-content/uploads/2020/05/provoz_skoly_od_vstupu_zaku_-_cestne_prohlaseni_rodice-1.pdf

http://www.zsoticka.opava.cz/wp-content/uploads/2020/05/Provoz_skoly_od_vstupu_zaku-1.pdf

Zápisní list

http://www.zsoticka.opava.cz/wp-content/uploads/2020/03/Zapis__zapisni_list_2020.docx

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

http://www.zsoticka.opava.cz/wp-content/uploads/2020/03/Zapis_-_zadost_o_prijeti__prvnacci_2020_2021.docx

Dotazník

http://www.zsoticka.opava.cz/wp-content/uploads/2020/03/Zapis_DOTAZNIK_pro_rodice_budouciho_prvnacka.docx

Žádost o odklad povinné školní docházky

http://www.zsoticka.opava.cz/wp-content/uploads/2020/03/Zapis_-_zadost_o_odklad_2020-1.docx

Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče,

přihlášky základnímu vzdělávání pro příští školní rok budeme přijímat od 3.1. do 31.1.2020.

V únoru proběhne rozdělení do tříd podle zájmu na základě testů z matematiky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a testů fyzické zdatnosti do třídy s rozšířenou nabídkou sportovních aktivit.

S pozdravem

Jiří Kupčík, ředitel školy