Úspěchy našich žáků

Nejlepší žák školy ve šk. roce 2023/2024

Eliška Jüstelová

Kdo by v naší škole neznal holku s důlky ve tvářích, žákyni 9. ročníku, třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. 

Již třetím rokem propadá svému velkému koníčku a to lukostřelbě. V zimě střelecké závody probíhají v hale a v létě je střelba na 60 metrů provozována za areálem městského koupaliště. Tato milá holčina také miluje hory, feraty a horolezectví. Svůj volný čas velice ráda tráví s ostatními v turistickém oddíle Kadao a s batohem na zádech zdolává další a další kopce. V osmi letech začala navštěvovat jezdecký oddíl v Kateřinkách, vyzkoušela poníky i velké koně, okusila něco z voltiže. I když nedávno kroužek skončil, láska ke koním jí zůstala. Letos ukončí sedmý ročník docházky v ZUŠ ve výtvarném oboru absolventskou prací na téma Bestiář.

V posledním době si oblíbila deskové hry. Má ráda fantasy, což se projevuje při hře Dračí doupě. Je hráčem s největší iniciativou. Je rozeným vůdcem skupiny, umí ji perfektně stmelit. Svým úsměvem dokáže namotivovat i ostatní. Je soutěživá, má ráda výzvy.

Pracuje skvěle v kolektivu i samostatně. Její umístění v soutěžích jsou úžasná. Za všechna svědčí 1. místo v matematické soutěži Moravskoslezský šampionát pořádaný Wichterlovým gymnáziem v Ostravě. Výzvou pro ni byla brněnská zábavná týmová matematická soutěž Brloh, která se skládá z pěti kol. Úspěšné týmy postupují do semifinále a pak do finále. Eliščino družstvo obsadilo v Brně 1. místo.

Také matematická soutěž organizovaná studenty a přáteli Matematicko – fyzikální fakulty UK v Praze s názvem MaSo byla pro ni lákadlem. Její družstvo obsadilo 10. místo v republice.

Stala se úspěšným řešitelem krajského kola Logické olympiády a 24. 1. 2024 obhájila 6. místo v okresním kole matematické olympiády a postupuje do krajského kola.

Matematické úspěchy jsou spojeny i s úspěchy z oblasti chemie. 26. 1. se proběhne regionální kolo Mladého chemika, kam Eliška postoupila z 5. místa v krajském kole.

Svým úsměvem dovede získávat všechny kolem sebe a vytvářet z nich přátele.

P. Kleinová, třídní učitelka

Nejlepší žák školy ve šk. roce 2022/2023

Jindřiška Mateřanková

Jindřiška je v roce 2022/23 žákyní 9.C. Její studijní průměr za celou dobu školní docházky je 1,0. Jindřiška pravidelně soutěží v různých soutěžích napříč předměty – v osmém ročníku vyhrála okresní kolo fyzikální olympiády, školu reprezentuje v krajském kole chemické a matematické olympiády, pravidelně je úspěšnou řešitelkou okresních kol matematického Klokana, Pythagoriády, skončila třetí v okresním kole soutěže v anglické konverzaci, zapojuje se i do soutěží v zeměpisu. Ve školním roce 2022/2023 byla společně se svým týmem druhá v Moravskoslezském matematickém šampionátu, kterou organizuje Wichterlovo gymnázium v Ostravě.

Ve svém volném čase hraje softball za klub SK Hit Opava. V roce 2022 vyhrála jako členka reprezentačního týmu sérii Little League v kategorii Junior (hráček do 15 let) nejprve národní kvalifikaci České republiky, poté děvčata vyhrála i mistrovství africko-evropského regionu v Holandsku a Jindřiška se tak zúčastnila světové série Little League v Seattlu v USA. A přestože softball u nás není plošně podporovaný sport, děvčata dokázala i tam postoupit ze skupiny a prohrát ve čtvrtfinále s pozdějším finalistou turnaje – regionálním vítězem z USA.

Jindřiška je skvělou žákyní naší školy, a to nejen po stránce výsledků ve vědomostních i sportovních soutěžích, je také skvělou kamarádkou, která ve třídě udržuje dobrou náladu, pomůže spolužákům, když něčemu nerozumí, zorganizuje nebo se zapojí do každé akce nejen ve třídě, ale i ve škole. Jindřiška je zkrátka takovou dobrou duší své třídy i naší školy.

Mgr. Arnošt Žídek, Ph. D., ředitel školy

Nejlepší žák školy ve šk. roce 2021/2022

Cyril Vojtek
Cyril je žákem 9. ročníku ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.
Je to všestranně nadaný žák, který reprezentoval školu napříč předměty.
Mezi jeho poslední dosažené úspěchy patří:

  1. Fyzika – 1. místo v okresním kole a 3. místo v krajském kole FO
  2. Matematika – Přírodovědný klokan 3. místo, Moravskoslezský mat. šampionát v Ostravě 3. místo, okresní kolo Pythagoriády 10.-11. místo, Brloh 3. místo mezi česko-slovenskými ZŠ, Matematický klokan 12. místo. Krajské kolo matematické olympiády nemohl bohužel absolvovat kvůli karantény.
  3. Chemie – 1. místo v okresním kole a 7. místo v krajském kole CHO
  4. Zeměpis – 7. místo v krajském kole ZO

Cyril aktivně hraje badminton, zajímá se o počítače (doma si sám sestavil své PC) a rád hraje šachy.

Mgr. Jiří Kerlin, třídní učitel

(4. zprava)

Nejlepší žák školy ve šk. roce 2020/2021

Hana Polášková

Když potkáte Hanku, hned máte lepší náladu. Hanka je usměvavá a milá dívka. Spolužáci ji vnímají jako velmi přátelskou a vždy ochotnou pomoci, vysvětlit či poradit. Své okolí dokáže motivovat a vybudit k aktivitě. Učitelé pak oceňují její píli a cílevědomost, která se odráží v kvalitně zpracovaných úkolech. Hanka má na svém kontě řadu úspěchů. Jedním z největších je výhra v týmové logické hře Brloh. Kromě toho je úspěšnou řešitelkou matematické olympiády a Matematického Klokana. Úspěchy zaznamenala i v dalších přírodovědných soutěžích. Ve svém volném čase ráda kreslí, čte nebo se učí anglicky sledováním filmů v originále. Když si potřebuje odpočinout od mentální činnosti, pustí se s oblibou do pečení. Je členkou dobrovolných hasičů Brumovice a divadelního spolku Brumovice. Zkrátka, je to holka do nepohody, která se jednou v životě určitě neztratí.

Mgr. Kateřina Staňková, třídní učitelka

Nejlepší žák školy ve šk. roce 2019/2020

Za školní rok 2019/2020 byla pedagogy vybrána za nejlepšího žáka školy ZŠ Opava, Otická Sára Galdiová z 9. C. K tomuto rozhodnutí nás vedla Sářina osobnost i úspěchy ve vědomostních soutěžích.

Sára Galdiová

Sára se ve volném čase dlouhodobě věnuje hře na klavír a housle, účastní se i koncertů. Navštěvuje také Kung –fu.

V kolektivu třídy je velmi oblíbená pro svou skromnost, smysl pro humor a kamarádskou povahu.

Na naší základní škole 4 roky působila jako členka Akční skupiny, kde pomáhala s přípravou a realizací široké škály projektů pro spolužáky. Ve vyučovacích předmětech patří k nejlepším. Je velmi svědomitá, bystrá, má dobré logické myšlení. Na vysvědčení dosáhla vždy průměru 1,00. V testování žáků 9. tříd Scio dosáhla percentilu 96 v matematice a percentilu 100 z českého jazyka i obecně studijních předpokladů.

Sára uspěla v celé plejádě soutěží. Zvládla školní kolo chemické olympiády a účastní se zápolení mezi chemiky „Hledá se nejlepší chemik v ČR“. Zvítězila ve školním kole olympiády v angličtině i jazyku českém. Výborně reprezentovala školu v soutěžích v němčině, matematice nebo přírodopise. Zapojila se také do školního kola olympiády z fyziky a zeměpisu.

Podílí se na realizaci projektu „Paměť národa“ společnosti Post Bellum „Příběhy našich sousedů“ se signatářem Charty 77 panem Ivo Mludkem.

Na budoucnu by ráda studovala na Mendlově gymnáziu v Opavě.

V Opavě 30. 1. Mgr. Tomáš Frkal

Nejlepší žák školy ve šk. roce 2018/2019

Jakub Šindler

Kuba je výjimečný kluk. Prošel obrovským osobním rozvojem, v rámci kterého objevoval svůj talent a rozvíjel svůj potenciál. Důkazem jeho píle jsou úspěšná umístění v okresních kolech matematiky (Klokan nebo Matematická olympiáda), ale také fyziky, kde obsadil přední příčky v rámci okresu. Kuba je všestranný – má matematické vlohy, zajímá se o robotiku a také je vynikajícím sportovcem. Reprezentoval školu nejen v lyžování, ale také v cyklistických sportech, které jsou jeho doménou.

PaedDr. Pavel Gavenda, třídní učitel

Nejlepší žák školy ve šk. roce 2017/2018

David Kurzica

David Kurzica je již 9 let žákem ZŠ Otická a vždy dosahoval výborných studijních výsledků. I když nemá problém se zvládnutím jakéhokoliv učiva,  jeho oblíbenými předměty jsou AJ, M, F a CH. V těchto předmětech se zúčastnil řady soutěží, kde se rozhodně neztratil. Ať jde o Klokana, Pythagoriády, olympiády, kde vždy obsazoval přední místa nebo byl přinejmenším úspěšným řešitelem.

K jeho největším úspěchům patří loňské první místo v okresním kole matematické a fyzikální olympiády a letos v matematické olympiádě postoupil do krajského kola. David si však nejvíce cení první místo v přírodovědné soutěži na MGO a druhého místa ve Vánoční matematické soutěži na Slezském gymnáziu.

Jako člověk je slušný, skromný, spolehlivý, čestný, má zájem o dění a lidi kolem sebe a kdykoliv je připraven pomoci.

Už nyní dokáže mít na věci svůj názor a zapojit se do řešení jakékoliv situace, ale co je důležitější, umí i naslouchat.

Ve svém volném čase, jako každý v jeho věku, rád hraje počítačové hry, ale také se věnuje turistice, cyklistice a kanoistice. Poslední roky ho zcela pohltila turistická hra geocasting.

Pokud na Davida později v životě narazíte na jakékoliv pozici, věřte, že mu můžete stoprocentně věřit nejen jako odborníkovi, ale hlavně jako člověku.

Píše třídní učitelka Mgr. Jana Světlíková

Nejlepší mladí chemici ČR 2016/2017

V celostátním kole soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, které proběhlo 13. června  na pardubické univerzitě, fakultě chemicko-technologické, stříbrnou medaili vybojoval Karel Chwistek (9.C). Naši školu také reprezentovala Stázka Štěpánková, která se v konkurenci 39 nejlepších umístila na 19. místě. (více v Soutěžích…)

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

L. Lyková

            

Nejlepší žák školy ve šk. roce 2016/2017

Karel Chwistek

Kdybyste hledali jméno, které se ve školním rozhlase v souvislosti s úspěchy žáků v soutěžích objevuje nejčastěji, byl by to dozajista Karel Chwistek, žák 9.C třídy Základní školy Otická.

Kája je totiž pojem. Asi zatím nenarazil na nic, co by mu nešlo. Ať to jsou jazyky, humanitní obory, tělocvik … všude je Karel úspěšný. Jeho doménou jsou ale přírodní vědy, zvláště matematika. Zlomky, rovnice, derivace, odmocnina, pravý úhel, sinus, cosinus, deskriptiva – to jsou pojmy, které pro Káju mají zcela jasný obsah. Jeho svět jsou čísla, prostě si jen tak počítá. Nejen ve škole, kde by se to dalo čekat, na soutěžích, ale i ve volném čase, kdy rozvíjí svůj talent ve spolupráci se Slezskou univerzitou. Když dokáže přinejmenším směle držet krok při matematických olympiádách se studenty gymnázia, není pro něho samozřejmě problém vypočíst příklad z fyziky nebo vyčíslit chemickou rovnici.

Ovšem nejen učením je Kája živ – kromě počítačových her, u kterých relaxuje, vyzkoušel různé druhy sportů a v posledních 2 letech zakotvil u florbalu. Mnohem déle však zůstává věrný 64 –em políčkům, bílým a černým, a při tazích s 16-ti figurami uplatňuje své kombinační schopnosti a logické uvažování, ale také rozvahu a trpělivost, které jsou při šachových partiích, trvajících někdy i 4 hodiny, nezbytné.

Karel by se mohl jevit jako zajatec ve světě matematických operací, ale je to úplně normální mladý muž. Je kamarádský, přívětivý, pohodář. Nedělá mu problém pomoci lidem okolo sebe, ať už jde o vysvětlení učiva nebo přestěhování školních lavic. Ač sám má pocit, že si na mnoho věcí neumí udělat názor, ostatní to vidí jinak. Není z těch, kdo své postoje prosazují hlasitě, ale úplně stačí, že je vysloví, že je má. Rád se směje a ve třídě stojí vždy uprostřed dění.

Kája rád spí a nejméně příjemným okamžikem dne je pro něho ranní zazvonění budíku. Nemá rád dějepis a předměty, kde se nedá nic domyslet. Říká o sobě, že je abnormálně líný, a tak se jeho mozek naučil za přestávkových 10 minut zvládnout maximum, aby se nemusel učit doma.

Kdybychom měli vyjmenovat jeho úspěchy v soutěžích, bylo by to nadlouho. Karel pravidelně stojí na stupních vítězů v olympiádách z matematiky, fyziky, pythagoriádě, přírodovědném klokanovi a mnoha dalších individuálních či skupinových soutěžích. V letošním školním roce vybojoval úžasné 3. místo v celostátním kole logické olympiády, postoupil do krajského kola matematické olympiády v kategorii žáků 9. tříd a také gymnázií, a vybojoval postup do celostátního kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Ve sciotestech byl nejlepším žákem v Moravskoslezském kraji v matematice a všeobecných studijních předpokladech.

Karlův talent, schopnosti a dovednosti jsou korunovány tím, jaký je on sám. Jeho svědomitostí, pílí, ale také skromností, laskavostí, otevřenou myslí a pozitivním pohledem na svět.

Kájo, ať každý tah na šachovnici tvého života je krokem k naplnění tvých snů.

Jsem moc ráda, že jsme se potkali ve školních lavicích.

Lucie Lyková, třídní učitelka