Česko – polské tradice a obyčeje

Projektem se snažíme v dětech probudit poznání, uvědomění si rozdílnosti příprav a prožívání svátků, které jsou tématem připravovaného projektu. Vlastní tvorbou v dílnách pod vedením pedagogických pracovníků naší školy získají děti teoretické i praktické zkušenosti, schopnosti a dovednosti vztahující se k tomuto tématu.
Cílem je vzbudit zájem o české i polské tradice, svátky a zvyky. Za důležité považujeme poznání a také akceptování zvyků jiné kultury. Projekt má pomoci utužit vzájemné vztahy a zlepšit komunikaci mezi dětmi.
Plánujeme tři setkání, která se vztahují k významným českým svátkům a tradicím. Polským dětem chceme přiblížit symboly českých svátků a pokusit se seznámit s jejich významem. Připravíme vánoční dárky a přáníčka pro polské děti a učitele, zazpíváme si společně koledy u vánočního stromku, starší žáci zahrají divadelní představení s tématikou Vánoc, navštíví městský trh. Během velikonočního setkání budou děti pracovat nejen ve skupinách, ale navštíví i velikonoční výstavu, shlédnou divadelní představení s danou tematikou. Mezi jarní tradice jsme zařadili pálení čarodějnic, při kterém plánujeme výjezd do přírody. Naši i polští žáci budou převlečeni v čarodějnických maskách a budou plnit různé zábavné úkoly vážící se k této tradici.
Prováděné činnosti budou zdokumentovány, informace o projektu budou umístěny na webových stránkách školy. Během projektu si budou žáci vypracovávat vlastní česko-polský slovníček pojmů, který přispěje k postupnému odstraňování problémů v komunikaci. Také společnou činností chceme podpořit vzájemnou komunikaci mezi dětmi a učiteli obou škol. Vlastní tvorbou a společnou prací v dílnách chceme probudit zájem o zvyky, svátky a tradice. Současně si děti vytvoří pozitivní vztah ke kultuře a uvědomí si význam přátelství mezi lidmi různých národností. Těmito činnostmi kladně ovlivňujeme postoje dětí.