Kroužky Sportovního klubu OŤAS

Platbu za sportovní kroužky Sportovního klubu OŤAS pošlete na účet: 2201531042/2010

Prosíme o zaplacení do 15.10.2023 nebo dle osobní domluvy.

Zodpovědná vedoucí Radka Czudková.

RANNÍ KROUŽKY

SPORTOVNÍ HRY 6. – 9. třída – pondělí 7:00 – 7:45 , vede Tomáš KUKOL, 100,- Kč/rok

GYMNASTIKA 6. – 9. třída – úterý 7:00 – 7:45, vede Tomáš KUKOL, 100,- Kč/rok

VOLEJBAL 6. – 9. třída – pátek 7:00 – 7:45, vede Tomáš KUKOL, 100,- Kč/rok

Děti mohou navštěvovat všechny 3 ranní kroužky a platí pouze 100 Kč/rok jako členský příspěvek.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Gymnastika 1. – 5. třída – středa 15:00-16:00 – trenéři- Valerie Kopišová, Anna Černínová,
poplatek 300,- Kč/pololetí

Atletika 1.- 5.třída – pondělí 15:00 – 16:00 – trenérka Markéta Režnarová, 300,- Kč/pololetí

Taneční kroužek 1. – 5. třída – středa 14:00 – 15:00 – Taťána Žůrková,
300,- Kč/pololetí

ZÁVODNÍ GYMNASTIKAzačínáme od 11.9.

Pondělí 15:00-17:00 – Veronika Kopišová, Filip Drozd

Pondělí 16:00 – 17:00 – Veronika Kopišová, Valerie Kopišová

Úterý 16:00 – 17:30 – Veronika Kopišová, Valerie Kopišová

Pátek 14:00 – 16:00 – Veronika Kopišová, Filip Drozd

Cena:  1x týdně – 1000,- Kč/pololetí

            2x týdně – 1500,- Kč/pololetí

            3x týdně – 2000,- Kč/pololetí

GYMNASTIKA PRO ŠKOLKY – začínáme od 11.9.

Úterý 15:00-16:00 – Veronika Kopišová, Šárka Korpová

Čtvrtek 15:00-16:00 – Anička Černínová,Veronika Kopišová

Čtvrtek 16:00 – 17:00 – Veronika Kopišová, Šárka Korpová

1x týdně 500 Kč/pololetí