Kroužky Sportovního klubu OŤAS

zodpovědná vedoucí   Radka CZUDKOVÁ

GYMNASTIKA  (1. – 5. třída ) Vlaďka  PAVLÍKOVÁ, Veronika KOPIŠOVÁ, Marie PAVLÍKOVÁ

Trénink vždy ve středu, v čase 15:00 – 16:00 hodin  (300,- Kč na školní rok)

GYMNASTIKA (4. – 6. třída) – Radka CZUDKOVÁ, Veronika KOPIŠOVÁ, N. MRŮZKOVÁ

Tréninky   úterý 16:00 – 17:30,

                  čtvrtek 16:00 – 17:30

                  pátek 14:00 – 15:30 .

Platba 1 000,- Kč/pololetí

GYMNASTIKA  (7. – 9. třída) –Veronika KOPIŠOVÁ, N. MRŮZKOVÁ

Tréninky úterý 17:30 – 19:00

               čtvrtek 17:30 – 19:00

Platba 1 000,- Kč/pololetí

GYMNASTIKA  (6. – 9. třída) – Radka CZUDKOVÁ

Tréninky v úterý 7:00 – 7:45 hodin

Platba 100,- Kč (členský příspěvek)

VOLEJBAL –  Vlaďka PAVLÍKOVÁ

Určeno žákům 6. – 9. tříd.

Výuka vždy v úterý v tělocvičně školy v čase 7.00 – 7.45 hodin.

Platba 100,- Kč (členský příspěvek)

BASKETBAL – Petra NĚMČANSKÁ

Určeno žákům 6. – 9. tříd.

Výuka vždy ve čtvrtek v tělocvičně školy v čase 7.00 – 7.45 hodin.

Platba 100,- Kč (členský příspěvek)

………………………………………………………………………………………

NÁVRATKA = PŘIHLÁŠKA

BUDU navštěvovat kroužek (název)…………………………………………………….…………………………,

který vyučuje ………………………………………………….. .

Jméno a příjmení žáka ………………………………………..,

třída ……………………………………………

Podpis rodičů ……………………………………………………….