Třídy se všeobecným zaměřením

TŘÍDA SE VŠEOBECNÝM ZAMĚŘENÍM – VIDEOPREZENTACE

Třída „A“ – s všeobecným zaměřením a důrazem na humanitní předměty
V „áčku“ mají žáci nejširší nabídku volitelných předmětů – konverzace v anglickém jazyce, etická výchova, finanční gramotnost, semináře z dějepisu a zeměpisu. Před přijímacími zkouškami zařazujeme i semináře z českého jazyka a matematiky.
Našemu „áčku“ jsme nově přidali řadu exkurzí a vzdělávacích pobytů – zimní vzdělávací pobyt ve středisku Lipka, jazykové soustředění, exkurze do archeoparku v Chotěbuzi, do Štramberka, Olomouce, Osvětimi atd. Pro zájemce připravujeme výukově-poznávací zájezd do Velké Británie.

Do třídy „A“ se lze přihlásit bez přijímacích zkoušek. Hlavní náplní třídy je univerzální studijní program, kde si žák může sestavit skladbu předmětů tak, aby vyhovovala jeho dalšímu směřování.