Třídy se všeobecným zaměřením

TŘÍDA SE VŠEOBECNÝM ZAMĚŘENÍM – VIDEOPREZENTACE

Třída „A“ – s všeobecným zaměřením a důrazem na humanitní předměty
V „áčku“ mají žáci nejširší nabídku volitelných předmětů – konverzace v anglickém jazyce, etická výchova, finanční gramotnost, semináře z dějepisu a zeměpisu. Před přijímacími zkouškami zařazujeme i semináře z českého jazyka a matematiky.

Našemu „áčku“ jsme nově přidali řadu exkurzí a vzdělávacích pobytů – vzdělávací pobyty s EVVO tématikou, jazyková soustředění, exkurze do archeoparku v Chotěbuzi, do Štramberka, Olomouce, Osvětimi atd. Pro zájemce připravujeme co dva roky výukově-poznávací zájezd do Velké Británie

Do třídy „A“ se lze přihlásit bez přijímacích zkoušek. Hlavní náplní třídy je univerzální studijní program, kde si žák může sestavit skladbu předmětů tak, aby vyhovovala jeho dalšímu směřování.