BĚH JOY RUN

V sobotu 16.9. se naše škola a dobrovolní běžci z řad našich žáků zapojili do charitativního běhu na pomoc handicapovaným. Škola a jednotlivci tak nejen finančně podpořili handicapované děti z Opavy a okolí.Běh se konal v Městských sadech a trať měřila

Plavání – dobrovolná sportovní aktivita pro všechny žáky

Naše škola ve spolupráci se SRPŠ nabízí v letošním školním roce pro všechny  žáky 1. a 2. stupně pravidelné plavecké úterky v Městských lázních v čase od 14:00 do 15:00 hodin. Začátek je v úterý 19.9. v Městských lázních (vždy vyznačeno ve škole online). Žáci 1.stupně mohou na tuto aktivitu dorazit

Pěšky do školy

Milí rodiče, naše škola se připojila k výzvě Pěšky do školy, která je součástí Evropského týdne mobility. Cílem kampaně je zvýšit počet dětí, které se pravidelně dopravují do školy pěšky, snížit dopravní zátěž před školami a nabídnout dětem zdravější a

Zahrada školy otevřena – září + říjen

Zahrada naší základní školy bude dále otevřena pro veřejnost v měsících září a říjnu. V září v době 16:00 – 19:00hod. a v říjnu 16:00 – 18:00hod.(víkendy a svátky zavřeno). K dispozici je celá zahrada, hřiště, nové pingpongové stoly a

Přivítání nových prvňáčků

Na naše prvňáčky čekaly první školní den jejich třídní paní učitelky Mgr. Kateřina Ritzová a Mgr. Hana Sabová a paní vychovatelky školní družiny, které se na děti již velmi těšily. Děti přišli také pozdravit a popřát jim krásný první školní

Zahájení školního roku 2023/2024

V pondělí 4. září bude pro žáky 2. – 9. ročníku výuka zahájena v 8 h a bude probíhat 1 vyučovací hodinu. Na prvňáčky čekáme v 8.20 h a v 8.30 h je přivítáme za přítomnosti p. náměstka Shreiera. Na úterý 5. září jsou

Smuteční oznámení

V neděli 6. 8. 2023 nás ve věku 94 let opustil pan Milan Vystrk, bývalý dlouholetý člen pedagogického sboru ZŠ Otická, který na naší škole učil český jazyk, dílny a hudební výchovu. Upřímnou soustrast rodině a blízkým.

Úřední hodiny sekretariátu školy – srpen

Úřední hodiny sekretariátu školy v měsíci srpnu:1. až 3. 8. – 9:00 – 11:00hod.(volejte tel. 736 513 866)7. až 9. 8. – 9:00 – 11:00hod.(volejte 604 446 746)14. 8. – 9:00 – 11:00hod.(volejte tel. 704 611 173)23. až 25. 8.

Úřední hodiny sekretariátu školy – červenec

Úřední hodiny sekretariátu školy v měsíci červenci:3. 7. – 9:00 – 11:00hod.(volejte tel. 604 446 746)4. – 7. 7. – zavřeno10. – 31. 7. – 9:00 – 11:00hod.(volejte tel. 736 513 866) Vždy se obraťte na uvedené telefonní kontakty a

Zahrada školy otevřena pro veřejnost o letních prázdninách

Zahrada naší základní školy bude otevřena pro veřejnost celé letní prázdniny v době 9:00 – 12:00 a 14:00 – 20:00hod. (víkendy a svátky bude zavřeno). POZOR! V době 31. 7. – 11. 8. bude zahrada přístupna pouze v odpoledních hodinách.

Otická 18, 746 01 Opava
+420 736 513 866
info@zsoticka.opava.cz
Top