Organizace výuky od 7.12. -11.12.2020 – 2.stupeň

Žáci vstupují do budovy hlavním vchodem a zadním vchodem přes vestibul školy,
vstupují v čase od 7:30 – 7:55 hodin. V šatně se převléknou a co nejrychleji jdou do třídy.

HLAVNÍ VCHOD (vstup zprava)                   ZADNÍ VCHOD PŘES VESTIBUL

9.C, 6.A, 7.B, 8.C                                                        9.B, 9.A, 8.C

O čase, kdy budou odcházet jednotlivé třídy na oběd, budou rodiče informování třídním učitelem přes školu on line.

Pro nižší stupeň pro vstup do školy platí stejné pokyny jako v minulém týdnu.

Mgr. K. Staňková