Doplnění k zápisu dětí do 1. tříd

Vážení rodiče, v případě potřeby jsme ve škole připraveni Vám tiskopisy potřebné k zápisu vydat ve všedních dnech od 8:00 do 11:00 na Vaše telefonické vyžádání, telefonické kontakty jsou umístěny na vchodu školy. Podrobnější informace můžete žádat na telefonu 605 88 11 25 i mimo výše uvedenou dobu.

Pouze v době Velikonoc tj. od 9. 4. do 14. 4. 2020 nebude možné tiskopisy vyzvednout.

Mgr. Ivana Jírů, ředitelka školy