Zápis dětí k povinné školní docházce

Vážení rodiče,

v  letošním roce nás čeká v souladu s Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021,
č. j. MSMT – 12639/2020-1 ze dne 18. 3. 2020, netradiční – zcela bezkontaktní zápis dětí k povinné školní docházce.

Termín podání přihlášek: 27. 4. – 30. 4. 2020

K podání přihlášek můžete použít některou z následujících forem:

Písemně:

 • Prostřednictvím poštovního doručení na adresu školy: Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace, 746 01 Opava – ve dnech odpovídajících termínu zápisu.
 • Osobní doručení požadované dokumentace do schránky v místě poskytování vzdělávání školou (schránka u vstupu do školy – vpravo) ve dnech odpovídajících termínu zápisu

Elektronicky:

 • Prostřednictvím datové schránky školy: 2cemqin – zaslání naskenovaných dokumentů k zápisu ve dnech odpovídajících termínu zápisu
 • Prostřednictvím e-mailu školy – zaslání naskenovaných dokumentů na adresu: info@zsoticka.opava.cz s elektronickým podpisem ve dnech odpovídajících termínu zápisu

Dokumenty k žádosti o zápis dítěte:

 1. zápisní list dítěte, http://www.zsoticka.opava.cz/wp-content/uploads/2020/03/Zapis__zapisni_list_2020.docx
 2. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, http://www.zsoticka.opava.cz/wp-content/uploads/2020/03/Zapis_-_zadost_o_prijeti__prvnacci_2020_2021.docx
 3. dotazník, http://www.zsoticka.opava.cz/wp-content/uploads/2020/03/Zapis_DOTAZNIK_pro_rodice_budouciho_prvnacka.docx
 4. u dětí s loňským odkladem povinné školní docházky – kopie rozhodnutí

Dokumenty k žádosti o odklad povinné školní docházky:

 1. žádost o odklad povinné školní docházky, http://www.zsoticka.opava.cz/wp-content/uploads/2020/03/Zapis_-_zadost_o_odklad_2020-1.docx
 2. zápisní list, http://www.zsoticka.opava.cz/wp-content/uploads/2020/03/Zapis__zapisni_list_2020.docx
 3. vyjádření školského poradenského zařízení nebo doklad o termínu vyšetření, vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

K povinné školní docházce bude přijato pro školní rok 2020/2021 do dvou prvních tříd maximálně 50 dětí.

Kritéria přijetí dítěte k povinné školní docházce dle priorit:

 1. trvalé bydliště ve spádové oblasti Opava                                           
 2. sourozenec plnící povinnou školní docházku v naší škole
 3. dostupnost školy pro děti z blízkého okolí
 4. orientační posouzení školní připravenosti dítěte dle dokumentace doložené k zápisu ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání  – pomocné kritérium

K povinné školní docházce musí být podle školského zákona (561/2004 Sb.) zapsáno každé dítě, které dovrší k 31.8.2020 šesti let. V případě podání žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné k žádosti doložit výše uvedené dokumenty.

1. 4. 2020                                                                 Mgr.Ivana Jírů, ředitelka školy

Všechny dokumenty jsou také v Dokumentech ke stažení (hlavní nabídka vlevo dole)