Projektový den v Žimrovicích

Dne 5. 6. se žáci 6.A vydali do ekoškoly v Žimrovicích, kde se zúčastnili projektového dne mimo školu.

Ředitel školy je seznámil s průběhem výuky a především s nově vybudovanou školní zahradou, která slouží žákům k edukaci. V rámci projektového dne  žáci pozorovali přírodu, společně vypracovávali zadané přírodopisné úkoly a v rámci výtvarné výchovy také zakreslovali dané živočichy.

Za příjemnou spolupráci během celého dne děkují paní učitelky Bialasová a Kleinová