Pozor!!! Změna úhrady stravného na jídelnách ZŠS Opava

S účinností od 1.7.2019 se ruší sběrné účty u České spořitelny a veškeré platby budou poukazovány pouze na účty organizace u Raiffeisenbank.

Platby a vyúčtování stravy:

Stravné musí být uhrazeno předem (inkasem, bankovním převodem, hotově jen ve výjimečných případech a pouze v pokladních hodinách) nejpozději do každého 30. dne v měsíci na následující měsíc.

Platba složenkou už nebude možná, od 1.9.2019 se složenky nevydávají!!!

Žádáme rodiče, aby si u své banky zřídili platbu inkasním způsobem a předešli tak placení bankovních poplatků při jednorázových převodech, nebo trvalých příkazech. (inkaso – nejlepší způsob úhrady stravného).

Možnosti způsobů plateb stravného od 1.9.2019:

inkasní způsob – dát souhlas ve své bance ve prospěch účtu u Raiffeisenbank

č.ú.:    1035013295 /5500

provést souhlas osobně, nebo přes internetbanking a nastavit limity dle rozpisu viz níže. Bude Vám z účtu převedena pouze částka za skutečně odebrané obědy.

– trvalý příkaz ve prospěch účtu u Raiffeisenbank

č.ú.:    1035013295 /5500

v kanceláři jídelny je nutné si zjistit variabilní symbol strávníka, výše zálohy trvalým příkazem: – pro žáky ZŠ činí 600,- Kč měsíčně

svačina ZŠ činí 400,- Kč měsíčně

pro MŠ činí 800,- Kč měsíčně

Přeplatky ze stravného budou vyúčtovávány 2 x ročně k 31.12. a 30.6. nebo na požádání viz oddíl „ Ukončení stravování “.

– platba fakturou – vystavujeme pouze organizacím.

Stanovení ceny stravného od 1.9.2019

 1. Žáci ZŠ

                                                                                    platba  Kč

 

7 – 10 let                                                                   24,- Kč

11 – 14 let                                                                  25,- Kč

15 – 18 let                                                                  26,- Kč

 

 1. Děti MŠ 3 – 6 let

Přesnídávka                                                               8,- Kč

Oběd                                                                                    17,- Kč

Svačina                                                                        8,- Kč

Celodenní                                                                   33,- Kč

Polodenní                                                                   25,- Kč

 

 1. Děti MŠ 7 – 10 let

Přesnídávka                                                               8,- Kč

Oběd                                                                                    19,- Kč

Svačina                                                                        8,- Kč

Celodenní                                                                   35,- Kč

Polodenní                                                                   27,- Kč

 

 1. Stravování v doplňkové činnosti – dospělí strávníci

 

 1. a) Stravování v jídelně ZŠS 15 % DPH 62,- Kč

 

 1. b) Rozvoz stravy výdejny 15 % DPH 60,- Kč

 

 1. c) Odnos oběda v jídlonosiči jídelna 15 % DPH

+ MŠ dospělí Otická 23 a MŠ Šrámkova 6:                 60,- Kč

 

 1. d) Důchodci organizace ZŠS

 

– důchodce organizace ZŠS – jídelna – nosič: 41,87 x 1,15 ´= 48,15 platba 48,- Kč, jídelna 43,37 x 1,15 ´= 49,88 Kč platba 50 Kč.

– viz příloha č. 1 žádost o příspěvek ke stravování.

 1. Závodní stravování 15% DPH 13,- Kč

 

 1. Jesle – děti – doplňková činnost 15% DPH 74,- Kč

 

 1. Žáci do jídlonosičů v době nemoci – v jídelně 15% DPH
 2. a) 7 – 10 let:                                                         59,- Kč
 3. b) 11 – 14 let: 60,- Kč
 4. c) 15 – 18 let:                             61,- Kč

 

 1. Žáci do jídlonosičů s dopravou – výdejna 15% DPH
 2. a) 7  – 10 let:                                                        60,- Kč
 3. b) 11 – 14 let:                                                        61,- Kč
 4. c) 15 – 18 let:                                                        62,- Kč

 

 1. Žáci o prázdninách stravující se v jídelně 15 % DPH
 2. a) 7 – 10  let:                                                        61,- Kč
 3. b) 11 – 14 let:                                                        62,- Kč
 4. c) 15 – 18 let:                                                        63,- Kč
 5. Žáci o prázdninách stravující se ve výdejně 15 % DPH
 6. a) 7 – 10 let:                                                         60,- Kč
 7. b) 11 – 14 let:                   61,- Kč
 8. c) 15 – 18 let: 62,- Kč

 

 1. Děti MŠ do jídlonosiče na výdejně (s dopravou)15%DPH
 2. děti 3 – 6 let:

celodenní:                                               69,- Kč

přes. + oběd:                                 61,- Kč

 1. b) děti 7 – 10 let:

celodenní:                                               71,- Kč

přes. + oběd:                                  63,- Kč

 

 1. Děti MŠ (bez dopravy Otická 23 + Šrámkova 6)15%DPH

 2. a) děti 3 – 6 let:

celodenní:                                               68,- Kč

přes. + oběd:                                 59,- Kč

 

 1. b) děti 7 – 10 let:

celodenní:                                      70,- Kč

přes. + oběd:                                 61,- Kč

 

 1. Kačka a Montesori – s dopravou 15 %

 

děti oběd:                                                                   52,- Kč

dospělí:                                                                       60,- Kč

 

 1. Světluška a SLN – s dopravou 15 %

 

Dospělí:                                                                       60,- Kč

Celodenní:                                                                           69,- Kč

Polodenní:                                                                           60,- Kč

 

 1. Svačina 18,- Kč

 

/11,81 potraviny + 0,92 věcná režie + 1,85 mzdová režie

+ 1,- zisk / x 15 % DPH

 

 1. Vaření čajů na různé sportovní akce – 1 porce 0,20 l.

 

Je nutná řádná objednávka. Propočet se stanoví dle výdejky – spotřebovaných surovin + 2,97 bez dopravy nebo 3,04 s dopravou x počet porcí x 1,15 DPH.

 

Propočet 10 % celkových nákladů na jednu porci bez dopravy:

9,19 + 18,53 + 2 = 29,72 x 0,10 = 2,97 Kč

Propočet 10 % celkových nákladů na jednu porci s dopravou:

9,19 + 18,53 + 2 + 0,71= 30,43 x 0,10 = 3,04 Kč

 

Pro informaci odběratelů vyjde jedna porce čaje cca 3,50 Kč.

 

 1. Výdejna Krnovská 71 D, s 15 % DPH

 

Porce 150 g jídelna                                                            75,- Kč

Porce 150 g jídlonosič                                                       73,- Kč

Porce 100 g jídelna                                                            69,- Kč

Porce 100 g jídlonosič                                                       67,- Kč

 

Polévka 0,33 l jídelna                                                                  20,- Kč

 

Propočet polévka – /7,55 potraviny + 1,84 věcná režie + 3,70 mzdová režie + doprava 0,71 + 3,50 zisk / x 15 % DPH = 19,90 = 20,- Kč

 

Vedoucí jídelny v případě jiných požadavků než je výše uvedeno, je odpovědná za správné stanovení ceny dle režijních nákladů. Každá objednávka na přípravu stravy v DČ podléhá udělení souhlasu ředitele ZŠS Opava.

V Opavě dne: 18.6.2019                                   

Mgr. Dalibor Zeman

Ředitel ZŠS Opava