3. nejlepší mladý chemik ČR je Jonathan Sandtner!!!

V úterý 11. června 2019 se v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo žákovské mistrovství republiky v chemii. Celostátní finále největší chemické soutěže přivítalo 39 nejúspěšnějších žáků, kteří postoupili z krajských kol. Z Moravskoslezského regionu postoupili celkem 4 žáci, z 1. místa náš Jonathan Sandtner z 9.C.

Finálové klání se skládalo ze dvou částí. Teoretické znalosti prověřil písemný test, praktické dovednosti laboratorní práce. Jonathan v  testu z možných 60 bodů získal 53,5 a z laboratorní práce z maxima 40 bodů pak 32,5 bodu. V obrovské konkurenci Jonathan vybojoval skvělé 3. místo. Výsledky na prvních 6 místech byly velmi vyrovnané, na vítěze ztratil Jonathan pouhé 2 body.

Jonathanovi moc blahopřeji, děkuji za vynikající reprezentaci školy v chemických soutěžích a za dlouhodobou a svědomitou přípravu na soutěž!!!

Soutěž, jako každoročně, byla perfektně zorganizována, na Fakultě byl připraven doprovodný program – prohlídka fakulty, ukázka efektních pokusů, zkouška práce v mikrobiologické laboratoři, přednáška o lécích pro učitele, skvělá science show Michaela Londesborougha. Vyvrcholením dne bylo podvečerní slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, kde k mladým chemikům a jejich doprovodu promluvil rektor univerzity, děkan fakulty, proděkanka, zástupci chemického průmyslu, ministerstva školství … Každý soutěžící byl oceněn, mladí chemici na 1. – 4. místě získali také příslib přiznání stipendia v 1. roce studia na této fakultě.

Základního kola soutěže se zúčastnilo téměř 18 000 žáků osmých a devátých tříd,  1. kola, které v našem regionu proběhlo na SPŠ chemické v Ostravě, se zúčastnilo 221 žáků, do regionálního kola postoupilo 30 žáků včetně Jana Trubky (5. místo, 1 bod od postupu do celostátního kola) a Michala Grufíka  (19. místo).

Chemii zdar a Jonathanovi zvlášť :o).

Lucie Lyková

…více informací o celé soutěži, letošním průběhu a fotogalerii najdete na http://mladychemikcr.cz