Úspěch ve výtvarné soutěži

Blahopřejeme našim dětem k úspěchu v 52. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2024 s tématem KARAVANA. Do soutěže bylo letos doručeno téměř 13 tisíc prací z 81 států. Odborná porota po pečlivém výběru ocenila 1 282 exponátů a udělila 1 343 ocenění, včetně 175 medailí.

S radostí Vám oznamujeme, že naše děti byli oceněny!

ČESTNÉ UZNÁNÍ:

Kresba/malba:

Jakub Jedlička (7.C)

Olivia Pytelová (7.C)

ČESTNÉ UZNÁNÍ:

Grafika:

Karolína Devátá (6.B)

Adam Flídr (6.A)

Sofie Fryčková (6.B)

Jan Konečný (6.A)

Alžběta Seidlová (6.C)

Výsledky soutěže a všechna oceněná díla si můžete prohlédnout zde: www.mdvv-lidice.cz/aktualni/oceneni/cr/

Gratuluji

Lenka Sýkorová