Školní zahrada otevřena pro veřejnost, 16 – 20hod.

Od 6. 6. 2022 do 30. 6. 2022 bude v době 16 – 20hod. otevřena pro veřejnost školní zahrada vč. hřiště. Vstup do zahrady, při provozu pro veřejnost, je výhradně hlavní brankou z ulice Otická. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí. Prosíme o dodržování provozního řádu hřiště.

O prázdninovém provozu školní zahrady pro veřejnost Vás budeme informovat na konci měsíce června.