Autor: Zuzana Miketová

Prázdninový provoz zahrady pro veřejnost

Celé letní prázdniny bude zahrada školy, včetně hřiště, otevřena pro veřejnost v době 9 – 20hod. (v týdnu 25. – 29. 7. pouze v době 12 – 20hod.). Prosíme o dodržování pořádku a pokynů správce hřiště. Přejeme krásné léto 🙂

Žák roku 2022

V pátek 10. 6. byli na Hlásce vyhlášeni Žáci roku 2022 jednotlivých základních škol. Nejlepším žákem naší základní školy je tento školní rok žák 9. ročníku – Cyril Vojtek. Cyril je žákem třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a je to

Školní zahrada otevřena pro veřejnost, 16 – 20hod.

Od 6. 6. 2022 do 30. 6. 2022 bude v době 16 – 20hod. otevřena pro veřejnost školní zahrada vč. hřiště. Vstup do zahrady, při provozu pro veřejnost, je výhradně hlavní brankou z ulice Otická. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých

Informace pro budoucí 1. a 6. ročníky

Vážení rodiče,v níže uvedených termínech se uskuteční schůzky zákonných zástupců budoucích žáků 1. a 6. tříd naší základní školy. V následujících dnech dostanou zákonní zástupci také e-mail, ve kterém naleznou veškeré bližší informace. Termíny:Schůzka pro rodiče žáků budoucích 1. tříd

Otická 18, 746 01 Opava
+420 736 513 866
info@zsoticka.opava.cz
Top