Výuka od 30. 11. 2020

Vážení rodiče.

Dle rozhodnutí vlády nastupují od 30. 11. do prezenční výuky všichni žáci devátých tříd a 3., 4. a 5. ročníky nižšího stupně. V případě šestých, sedmých a osmých ročníků poběží výuka střídavě – týden ve škole a týden distančním způsobem. Výuka ve škole bude od 30. 11. nastavena tak, aby byla dodržena hygienická opatření.

PRVNÍ STUPEŇ:

Žáci budou vcházet v různých časech do budovy školy, využijeme HLAVNÍ a ZADNÍ VCHOD, přezují se v šatně a odchází do své třídy. Po 10 minutách začíná vyučování .

HLAVNÍ VCHOD                                                        ZADNÍ VCHOD          

vstup v 7:35 2.A – začátek výuky 7:45                vstup v 7:45 1.B – začátek 7:55

vstup v 7:40  5.B – začátek 7:50                          vstup v  7:50 5.A – začátek 8:00

vstup v  7:45 2.B – začátek 7:55                           vstup v 8:00 3.A – začátek 8:10

vstup v 7:55 4.B – začátek 8:05                            vstup v 8:00 3.B – začátek 8:10

vstup v 7:55 4.A – začátek  8:05                           vstup v 8:05 1.A – začátek 8:15

Z důvodu dodržení nařízení při stravování ve školní jídelně budou jednotlivé třídy končit a stravovat se v různé dny v různý čas, o tom vás bude informovat třídní učitelka.

DRUHÝ STUPEŇ:

Výuka bude začínat ve standardní dobu, tj. 8:00. Škola bude otevřena pro druhý stupeň již od 7:30. Doporučuji, aby děti nechodily do školy na poslední chvíli. 

Každá třída bude vcházet do školy jiným vchodem. Konec výuky však může být v různé dny rozdílný z důvodu stravování ve školní jídelně i v průběhu vyučovacích hodin. O přesném vstupu do školy a konci v konkrétní třídě Vás bude informovat Váš třídní učitel. 

HLAVNÍ VCHOD – VSTUP ZPRAVA

6. B, 7.A, 8.B, 9.C

ZADNÍ VCHOD PŘES VESTIBUL

6.C, 7.C, 9.A, 9.B

Střídavá výuka je nastavena takto:

Týden 30.11. – 4.12.: 

Prezenčně ve škole třídy 6.B, 6.C, 7.A, 7.C a 8.B, a 9.ABC

Distančně třídy 6.A, 7.B, 8.A a 8.C

Týden 7.12. – 11.12.: 

Prezenčně ve škole třídy 6.A, 7.B, 8.A a 8.C, 9.ABC

Distančně třídy 6.B, 6.C, 7.A, 7.C a 8.B.

Pondělí 14.12. – Středa 16.12.: 

Prezenčně ve škole třídy 6.B, 6.C, 7.A, 7.C a 8.B, 9.ABC

Distančně třídy 6.A, 7.B, 8.A a 8.C

Čtvrtek 17.12. – Úterý 22.12.: 

Prezenčně ve škole třídy 6.A, 7.B, 8.A a 8.C, 9.ABC

Distančně třídy 6.B, 6.C, 7.A, 7.C a 8.B.

Pro třídy, které zůstávají doma, bude vedena výuka nadále distanční formou – tj. stejně jako doposud, včetně online hodin.

V některých případech budou zrušeny tělesné výchovy v nultých a posledních hodinách. V hodinách tělesné výchovy stále nesmíme cvičit. Budeme s dětmi chodit ven na procházku, budeme využívat také prostory školní zahrady a školního hřiště. Doporučuji proto, aby děti měly s sebou teplé oblečení. Hodiny hudební výchovy jsou bez zpěvu, ale budeme je realizovat. 

Upozorňuji, že při celém pobytu ve škole je nezbytné, aby mělo Vaše dítě nasazenu roušku, samozřejmě kromě jídla, pití apod. Osobně doporučuji vybavit dítě igelitovým pytlíkem s rouškou náhradní (klidně i 2-3), aby si ji v průběhu dne mohlo vyměnit.

Obědy ve školní jídelně jsou od 30. 11. opět nastaveny tak, že děti, které mají prezenční výuku, mají zároveň objednán oběd. Pokud s tím nesouhlasíte, musíte oběd samostatně odhlásit v jídelně. 

Děti, které jsou doma na distanční výuce, oběd v konkrétním týdnu nastaven nemají. Mohou si jej však objednat, vyzvednout v jídelně a odnést domů v jídelním boxu. Na místě oběd konzumovat nemohou.

Pokud jste měli zapůjčeny školní tablety či notebooky, prosím Vás o jejich navrácení. Žáci na střídavé výuce si je mohou ponechat. 

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Arnošt Žídek, ředitel školy