Zápis žactva do 1. tříd

Statutární město Opava

oznamuje, že ředitelé základních škol vyhlašují

Z Á P I S

žactva do 1. tříd ZŠ v Opavě pro školní rok 2020/2021,

který proběhne

ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 14 do 18 hodin,

v pátek 3. dubna 2020 od 14 do 18 hodin

na níže uvedených školách:

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2,

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2,

Základní škola Opava, Englišova 82,

Základní škola Opava-Kylešovice,

  • zápis proběhne na odloučeném pracovišti v budově Na Pomezí 50,

Základní škola Opava, Mařádkova 15,

  • zápis proběhne v budově Mařádkova 9 i pro odloučené pracoviště Krnovská 101,

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6,

  • zápis proběhne na odloučeném pracovišti v budově Pekařská 77,

Základní škola Opava, Otická 18,

Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13,

  • zápis proběhne na odloučeném pracovišti v budově Mírová 35,

Základní škola Opava, Šrámkova 4,

Základní škola Opava, Vrchní 19,

Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov,

Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice,

Základní škola a Mateřská škola Opava-Suché Lazce,

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice,

Základní škola Nový svět, Opava,

  • zápis proběhne v budově Šrámkova 4.

Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou k zápisu rodný list dítěte.

Upozorňujeme, že podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 je stanoven jediný spádový obvod pro všechny ZŠ zřizované statutárním městem Opava, a to celé území města. Úplné znění této vyhlášky naleznete na internetových stránkách města Opavy www.opava-city.cz.