ORGANIZACE PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ – 26. 6. 2020

Třídy 1. až  4.  a 6. až 8. – předávání vysvědčení v kmenových třídách podle rozpisu. U příslušného vchodu třídu čeká TU, dezinfikuje ruce, vybírá chybějící potvrzení a posílá žáky do tříd. Žáci se již nepřezouvají. POZOR!  Ti, kteří nenavštěvovali žádnou

Pozvánka na setkání rodičů a budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, dovolte mi pozvat Vás na setkání Vás rodičů a Vašich dětí – budoucích prvňáčků s naší školou a pedagogy, kteří se budou podílet na vzdělávání Vašich ratolestí. Schůzka, na níž chceme alespoň trošku poznat Vaše děti, na které se velmi

Volná pracovní místa

Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace přijme do pedagogického sboru 3 nové kolegy/kolegyně – učitele/učitelky II. stupně základní školy v kombinacích těchto odborností: český jazyk, matematika, fyzika, pracovní činnosti, tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova Požadované vzdělání a předpoklady:

Hodnocení žáků na vysvědčení

Vážení rodiče, děkuji Vám za součinnost při vzdělávání Vašich dětí, zejménapak v náročném období od 11. 3. 2020. Oznamuji Vám, že hodnocení žáků zadruhé pololetí tohoto školního roku budeme realizovat v souladu s vyhláškouMŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků

Informace pro zákonné zástupce žáků 6., 7. a 8. ročníků

Vážení rodiče, dnem 8. 6. 2020 se mohou výuky zúčastnit žáci šestých, sedmých a osmých ročníků dle níže uvedených pravidel. Organizační a bezpečnostní pravidla výuky žáků výše uvedených ročníků: Podmínkou přijetí k výuce je vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti – naleznete na webových stránkách školy,

Informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníků

Vážení rodiče, čtvrtkem 4. 6. 2020 končí výuka dosavadních skupin žáků. Zájemci o individuální  konzultace jednotlivých předmětů mohou po domluvě s příslušným učitelem přijít výhradně ve dnech čtvrtek a pátek. Žákům, které čekají přijímací zkoušky, přejeme jejich úspěšné zvládnutí a přijetí na

Krajské kolo zeměpisné olympiády

Letošní krajské kolo zeměpisné olympiády proběhlo netradiční on-line formou v pondělí 27. dubna 2020. Naši školu reprezentoval vítěz okresního kola Daniel Mareta ze 7. C, který v krajském kole v kategorii B vybojoval krásné 3. místo. Gratulujeme! J. Světlíková

Učení v čase korony…

Začátkem března jste vy, rodiče, vaše děti i my, učitelé, byli vhozeni do neznámé situace, která se protáhla z původně očekávaných 14 dnů na zbytek školního roku.  Naprostá většina dětí od počátku nebrala toto období jako prázdniny, ale poctivě a aktivně

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. – 5. ročníků

Vážení rodiče, dnem 25. 5. 2020 můžete využít možnosti osobní přítomnosti Vašich dětí ve škole. Děkuji Vám za sdělení předběžného zájmu o nepovinnou účast Vašich dětí ve výuce, k němuž se kladně vyjádřilo 128 rodičů a 51 se v danou

Informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníků

Vážení rodiče, ačkoli o možnosti osobní přítomnosti Vašich dětí ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy rozhodla vláda ČR mimo původní harmonogram zveřejněný na webu MŠMT až 30. dubna 2020, je v této chvíli ve škole vše

Otická 18, 746 01 Opava
+420 736 513 866 | IDDS: 2cemqin
info@zsoticka.opava.cz
Top