Informace ze školní jídelny

Jídelna na Otické sice do 21.3. nefunguje, ale po uzavření základních škol je několik jídelen v Opavě v provozu. Jedná se o školní jídelny u škol Edvarda Beneše, Englišova a Mařádkova, kde si můžete objednat jídlo i pro naše děti na

Okresní kola olympiády ze zeměpisu a angličtiny

Naše děti jsou opět úspěšné v soutěžích. V zeměpisné olympiádě vyhrála okresní kolo ve své kategorii Katka Bártová z 6.C, Jan Krzywoň ze 7.B a Jakub Kelner z 8.C skončili ve svých kategoriích druzí. Všichni tři tímto výsledkem postupují do

Aktuální informace

Vážení rodiče, milí žáci. Vláda ČR rozhodla ve večerních hodinách dne 26. února 2021, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od 1. 3. 2021 uzavřou také 1. a 2. ročníky základních škol, což

Změna povolených ochranných prostředků nosu a úst

Vážení rodiče, milí žáci. Od 25. 2. 2021 platí na základě nařízení ministerstva zdravotnictví, že všechny osoby ve školách – žáci, pedagogové i nepedagogové jsou povinni nosit při pobytu uvnitř školy na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je: –

Vyjádření ředitele školy k článku v „červeném Regionu“

                V úterním Regionu Opavsko ze dne 23. 2. 2021 jsme se dostali na titulní stranu s nadpisem „Škola zavřena! Hygienici to popírají“. Článek působí dojmem senzace, ale v realitěk žádnému rozporu s hygienou nedochází. Rád bych proto uvedl věci na pravou míru.                

Prezenční výuka – 1. a 2. třídy

Od pondělí 22. 2. 2021 opět pokračujeme v prezenční výuce žáků 1. a 2. tříd v naší škole. Začátek vyučování a rozvrh hodin se nijak nemění: 2.A – výuka začíná v 7:45 hodin (příchod hlavním vchodem od 7:35 hodin) 1.B – výuka začíná

Pravidla pro přihlášky do 6. třídy na ZŠ Otická v školním roce 2021/22

Naše škola nabízí od 6. třídy tři varianty školní docházky: Třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (VI. C) Třídu s rozšířenou nabídkou sportu a her (VI. B) Běžnou třídu bez zaměření (VI. A) Do „matematické“ i „sportovní“ třídy probíhají každoročně

A JAR OF DREAMS – anglická a výtvarná výzva inspirovaná knihou RoaldaDahla – Obr Dobr

A JAR OF DREAMS English and Art challenge Inspiration by Roald Dahl and his book BFG. Create, decorate your jar and fill it with your dreams and wishes. Join us, send a picture of your jar (to your English google

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky

Projekt MAP Opavsko II nabízí žákům 5. a 9. ročníku ZŠ přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky. Kurz je zdarma, hrazen z prostředků projektu. LETÁK s odkazem pro přihlášení Odkaz pro přihlášení: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSMUIYskIoYqbE0V4y2vHuQmLRsgXr4jOCvWlpUmjKHWxX6g/viewform

Online Veletrh středních škol v MS kraji

ONLINE Veletrh středních škol v Moravskoslezském kraji, který je určen žákům, jejich zákonným zástupcům a všem uchazečům o studium na středních školách v našem kraji pro školní rok 2021/2022, bude spuštěn dne 18. ledna 2021. Učitelé a případně i žáci z aktuálně 116 přihlášených středních škol všech zřizovatelů působících

Otická 18, 746 01 Opava
+420 736 513 866
info@zsoticka.opava.cz
Top