Mikuláš na Otické 🎅

Akční skupina v úterý dopoledne obdarovala a potěšila spolužáky na 1. stupni Mikulášskou nadílkou – kinder vajíčky, čerti, andílci a Mikuláš jim zpříjemnili školní dopoledne.Děkujeme 😃. Magda Krasnokutská

Myšlenkové mapy ve 4. třídách

Žáci 4. tříd prožili dopoledne s lektorkou Martinou Baierovou a učili se správně tvořit, zapisovat a vymýšlet myšlenkové mapy. Kreativita, nápady a dobrá nálada vládla celé dopoledne. Magda Krasnokutská

Projektový den 1. stupně – Zima

Všichni tvořili, pracovali, vyráběli a výuku prokládali tématem Zima. Třídní učitelky vymyslely zajímavé aktivity, kterými zaměstnaly své žáky na celé dopoledne. Spokojený byl snad každý 😊. (všechny fotky v galerii) 1. stupeň ZŠ

Grafické bienále pro děti a mládež

Úspěch našich žáků na 23. ročník mezinárodního grafického bienále pro děti a mládež v Polské Toruni.  Výtvarné bienále bylo obesláno 4940 pracemi z 30 zemí celého světa. Letos bylo uděleno 80 cen a 3 ceny za kolekce grafických prací. Mezinárodní porota uděluje

Projektové vyučování – advent

Advent neboli příchod –  téma, kterému se děti III. B věnovaly 1. 12. v průběhu dopoledního vyučování. Projektové vyučování dětem přineslo nejen nové poznatky o tradicích, ale také kreativní zážitky spojené s přípravou na vánoční období. Nejdříve se děti seznámily s adventem a

Soutěž IT-SLOT

Soutěž IT-SLOT je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a její součástí je test znalostí informatiky, matematiky a fyziky. Soutěže se zúčastnilo celkem 13 952 žáků z 299 škol celé ČR. Za naši základní školu soutěžili tito

Divadelní představení v loutkovém divadle Ostrava

14.11. se žáci 4. a 5. tříd vydali vlakem do Ostravy na představení Prodaná nevěsta. Zajímavé místo loutkového divadla, úchvatné představení, které bylo šité na míru žákům.Poté krátké poznání Ostravy, oběd a cesta vlakem zpět do Opavy.Dopolední výlet s kulturním

Stávka vyhlášená odborovým svazem pracovníků školství

Vážení rodiče. Zaměstnanci ZŠ Otické se rozhodli plošně připojit ke stávce vyhlášené odborovým svazem pracovníků školství na 27. 11. 2023. Z důvodu, že nemáme dostatek pracovníků ani na částečné zajištění výuky ve škole, bude škola v pondělí 27. 11. 2023

Junior NBA

Naše škola si v květnu vybojovala v kvalifikaci v Opavě účast na celorepublikové soutěži v minibasketbalu žáků 4., 5. a 6 tříd Junior NBA. Dvoukolový podzimní turnaj v Opavě a Ostravě, kterého se zúčastnilo 40 škol z ČR, nám nevyšel

Přespávačka ve škole 4.B 😉

První přespávačku ve škole si začátkem listopadu užili žáci že 4.B třídy. Společné povídání v kruhu, příprava a vaření večeře, stolování ve školní kuchyňce, hry a spousta zábavy vyplnila pozdní odpoledne a večer všem dětem že 4.B. Závěrečná večerní schovávaná

Otická 18, 746 01 Opava
+420 736 513 866
info@zsoticka.opava.cz
Top

Školákem na zkoušku