Soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Ve 12. ročníku soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR byli naši žáci opět velmi úspěšní. Prvního kola soutěže se v rámci republiky zúčastnilo více než 22 tisíc žáků.
V regionálním kole se Eliška Jüstelová probojovala na 10. místo a Jirka Flasar na 5. místo, čímž se nominoval do celostátního kola této soutěže.
Ve čtvrtek 13. června se 37 nejlepších mladých chemiků sešlo na Chemickotechnologické fakultě pardubické univerzity, aby si vzájemně poměřili znalosti a dovednosti z chemie při vědomostním testu a laboratorních úkolech. Všichni soutěžící se stali úspěšnými řešiteli a Jirka v konkurenci těch nejlepších získal výborné 19. místo. Při slavnostním vyhlášení se soutěžící setkali se zástupci chemického průmyslu a také s děkanem, rektorem a dalšími profesory univerzity.
Jirkovi ke skvělému výsledku blahopřejeme!