Výsledky hlasování do školské rady

Rádi bychom Vás seznámili s výsledky hlasování do školské rady za zákonné zástupce. Celkem volilo 54 rodičů našich dětí, bylo odevzdáno celkem 97 hlasů s tímto konečným výsledkem:

1. Roman Škrobánek     41 hlasů (75,9% zákonných zástupců)
2. Zuzana Jüstelová    36 hlasů (66,7% zákonných zástupců)
3. Pavlína Adámková    20 hlasů (37% zákonných zástupců)

Roman Škrobánek a Zuzana Jüstelová se tak stávají posledními dvěma členy školské rady společně s již dříve určenými členy Igorem Hendrychem, Hanou Křížovou (oba za zřizovatele), Hanou Gebauerovou a Pavlou Kleinovou (obě za pedagogický sbor).
Oficiálně je nová školská rada ve funkci již od 1. 7. 2024, ustavující zasedání proběhne zhruba v první polovině října 2024.

Zároveň bychom rádi poděkovali všem končícím členům školské rady za odvedenou práci a spoustu dobrých nápadů a podnětů v předchozím volebním období a paní Adámkové také za ochotu se podílet na práci ve školské radě i v příštím období.