Návštěva UP Olomouc

V úterý 14. května navštívily třídy 6. C a 7. C Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde byl pro žáky připraven velmi zajímavý program – ZOO koutek, skleníky s tropickými rostlinami, laboratoře a univerzitní herbář. Poté si žáci užili interaktivní centrum Pevnost poznání. Celý den se vydařil. (všechny fotky v galerii)

D. Žurková, I. Dosálová, A. Židek