7. B v Dolních Vítkovicích

7. B navštívila Dolní oblast Vítkovice, kde se děti v rámci exkurze na vysoké peci dozvěděly zajímavosti o výrobě železa a minulosti celého průmyslového areálu i jeho současném kulturním využití.

P. Stanjurová