Výsledky přijímacích zkoušek do 6. tříd

Ve dnech 8. a 10. 4. 2024 proběhly přijímací zkoušky do budoucích 6. tříd naší základní školy. Níže naleznete výsledky do budoucí matematické i sportovní třídy.

Celkem 7 žáků se přijímací zkoušky do sportovní třídy ze zdravotních důvodů nemohlo zúčastnit. Náhradní termín přijímací zkoušky je 30. 4. 2024 ve 13hod.

Seznam přijatých žáků se bude ještě posouvat v závislosti na:
– rozhodnutí žáka, kterou třídu preferuje (několik žáků je přijato do sportovní i matematické třídy)
– výsledku náhradního termínu přijímací zkoušky do sportovní třídy
– výsledku přijímacího řízení na víceletá gymnázia (výsledky budou zveřejněny na začátku měsíce května)

Žáky, kteří budou přijati na základě posunutí přijetí, budeme informovat individuálně.