Výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2024/2025

K letošnímu zápisu do 1. tříd se do naší školy dostavilo 69 předškoláků. Z tohoto počtu u 7 dětí byla podána žádost o odklad školní docházky a dalších 7 dětí nepatří do spádové oblasti Opava. Zbývajících 55 opavských dětí přijímáme k základnímu vzdělávání. 

Prosíme rodiče, kteří podali žádosti na více než jednu základní školu, aby nás kontaktovali, zda na naši školu nastoupí či nikoli. Případná uvolněná místa nabídneme mimo opavským zájemcům, které budeme obratem informovat.

Všichni rodiče, jejichž děti nastoupí na ZŠ Otickou, si budou moci od 29. 4. vyzvednout „Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání“ jejich dětí u sekretářky školy Bc. Zuzany Miketové – více informací v případě potřeby na tel. 736 513 866 nebo e-mailu miketova.zuzana@zsopava.cz

Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.
ředitel školy