Zeměpisná olympiáda

Dne 21. února se na Mendelově gymnáziu v Opavě konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. V obou věkových kategoriích obsadili 1. místa žáci naší základní školy! V kategorii „B“ obsadil 1. místo Jakub Jedlička ze 7.C třídy a v kategorii „C“ obsadila 1. místo Katka Bártová z 9.C třídy. Oběma žákům velmi gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.