Informace pro zájemce o přestup do 6. tříd

Vážení rodiče a zájemci o místa v našich budoucích 6. třídách.

Pro budoucí žáky 6. tříd nabízíme:
– třídu „C“ s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd,
– třídu „B“ se zaměřením na tělesnou výchovu a sportovní hry,
– třídu „A“ s všeobecným zaměřením a důrazem na humanitní předměty.

Umístění Vašeho dítěte do tříd bude záviset na výsledku přijímacích zkoušek do tříd „C“ a „B“. Do třídy „A“ se přijímací zkouška nedělá.

V záložce „Koncepce výuky na naší škole“ naleznete videoprezentaci všech tří typů tříd z loňského roku. Koncepce všech tříd zůstává stejná i pro budoucí školní rok. Ve stejné záložce najdete také obsah přijímacích zkoušek. Dále v záložce „Dokumenty ke stažení“ naleznete Žádost o přestup, kterou můžete již nyní vyplnit a zaslat.

Předběžné termíny přijímacích zkoušek:
– z matematiky do třídy „C“ – pondělí 8. 4. 2024
– z tělocviku do třídy „B“ – středa 10. 4. 2024

Rozřazení dětí do tříd proběhne v druhé polovině dubna 2024. Může jej ještě ovlivnit přijímací řízení na osmiletá gymnázia.

Pro více informací pište na e-mail info@zsoticka.opava.cz nebo volejte 736 513 866.