Výběrové řízení – školní psycholog

Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace přijme do pedagogického sboru nového kolegu nebo kolegyni na pozici školní psycholog – poloviční úvazek

Požadované vzdělání a předpoklady:
– odborná kvalifikace – školní psycholog získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie (§ 19 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
– předložení originálu dokladů o dosaženém vzdělání k nahlédnutí při pracovním pohovoru
– plná svéprávnost, trestní a morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost – nutno doložit před případným vznikem pracovního poměru

Požadavky zaměstnavatele:
– vysoké pracovní nasazení, profesionalita, empatie, vstřícné a korektní jednání, příjemné vystupování, schopnost samostatně plnit pracovní úkoly, pracovní entuziasmus a optimismus, ochota spolupráce se zaměstnanci školy, schopnost respektovat autoritu nadřízených osob

Součástí přijímacího řízení bude absolvování pracovního pohovoru se zaměstnavatelem.

Platové zařazení dle odborné kvalifikace a platových tabulek.
Termín nástupu do zaměstnání: 3. 1. 2024

Nabídky s uvedením kontaktních údajů (telefon, e-mail), motivačním dopisem a strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail info@zsoticka.opava.cz. K případné účasti na osobním pohovoru se zaměstnavatelem budete vyzváni.