Grafické bienále pro děti a mládež

Úspěch našich žáků na 23. ročník mezinárodního grafického bienále pro děti a mládež v Polské Toruni. 

Výtvarné bienále bylo obesláno 4940 pracemi z 30 zemí celého světa. Letos bylo uděleno 80 cen a 3 ceny za kolekce grafických prací. Mezinárodní porota uděluje nejen ceny, ale vybírá výtvarná díla do mezinárodní výstavy. Letos bylo na výstavu vybráno 684 grafik ze 26 zemí. 

Být vybrán na mezinárodní výstavu je velký úspěch v tak velké konkurenci z celého světa a naši žáci měli tu čest být mezi nimi. 

Gratulujeme žákům: Lucii Bachová 8.C, Janu Dudovému 8.C, Maxi Kubovi 7.A, Kamilu Tesařovi 7.C, Janu Tietzovi 7.A, Nele Vlčkové 7.C a Michaele Zezulkové 7.C. Diplom byl udělen i paní učitelce Lence Sýkorové za přípravu a prezenci grafické kolekce žáků ZŠ Otická. 

Gratulujeme všem úspěšným umělcům.  L. Sýkorová