Stávka vyhlášená odborovým svazem pracovníků školství

Vážení rodiče.

Zaměstnanci ZŠ Otické se rozhodli plošně připojit ke stávce vyhlášené odborovým svazem pracovníků školství na 27. 11. 2023.

Z důvodu, že nemáme dostatek pracovníků ani na částečné zajištění výuky ve škole, bude škola v pondělí 27. 11. 2023 uzavřena. Ke stávce se zároveň plošně připojuje také zařízení Školního stravování v Opavě. V provozu tedy nebude ani školní jídelna.

Důvody, které byly na včerejší pedagogické poradě zaměstnanců naší školy a následném jednání odborové organizace akcentovány, jsou zejména:
– snížení financí na nepedagogické pracovníky a další neučitelské profese ve školství (školníky, uklízečky, kuchařky, asistenty pedagogů, školní a speciální psychology a další),
– snížení tzv. PHmax – počtu hodin, které týdně může škola odučit (pro konkrétní představu: v případě navrhovaného opatření by naše škola musela zrušit 20 půlených hodin týdně, které používáme k plošnému zkvalitnění výuky matematiky, českého jazyka a cizích jazyků, badatelské výuce v hodinách přírodovědných předmětů v matematických třídách, tandemové výuky v individuálních hodinách matematiky, půlení v hodinách tělesné výchovy a pracovních činností, kde jde zejména o bezpečnost dětí),
– dlouhodobě nejisté a nekoncepční kroky ve školství nejen této vlády, ale i vlád předešlých,
– přislíbené navýšení platů pedagogických pracovníkům, které neodpovídá komunikované skutečnosti,
– snížení tzv. ONIV – příspěvku na pořizování pomůcek, učebnic a vzdělávání pedagogických pracovníků.

Dalšími důvody, které vedou školy a související organizace ke stávce jsou např. snižování FKSP nebo snížení počtů asistentů pedagogů ve školách, bez nichž nepůjde realizovat inkluzi v současné podobě.

Jsme si vědomi současné komplikované finanční situace ve státě. Nicméně všechny uvedené změny se zásadně promítnou do snížení kvality vzdělávání ve školách, a v konečném důsledku se negativně odrazí na vzdělání vašich dětí. Proto se školy a další zařízení plošně chystají k tomuto kroku.

Stávku podporují také profesní školské organizace – Učitelská platforma a Asociace ředitelů základních škol, jejíž vyjádření přikládám.

Děkuji Vám všem za pochopení.

Arnošt Žídek