Moje město

Každý by měl mít o obci, ve které žije a ve které se narodil, co nejvíce informací. Děti III. B se zaměřily na to, co se týká města Opavy. Ve skupinkách pátraly po zajímavých informacích, které se týkaly našeho města. Informace vyhledávaly pomocí ipadů. Zaměřily se např. na historii města, znak města a zajímavá místa Opavy. Někteří přinesly i obrazový materiál, aby pak mohly ve skupinách vytvořit plakát o svém městě. Všem se plakáty povedly. Následně je pak odprezentovaly před třídou. Prostřednictvím projektu si žáci rozšířili povědomí o našem městě a naučili se nové dovednosti, které se jim jistě budou do budoucna hodit.

Kateřina Nyczová