Návštěva předškoláků

V měsíci říjnu jsme již tradičně přivítali malé předškoláky z našich partnerských mateřských školek MŠ Otická, MŠ Riegrova a MŠ Mnišská.

Děti se seznámily s třídami prvňáků, s paní učitelkou, plnily opravdové úkoly pro školáky.  Těšíme se na další aktivity ve škole, tentokrát v tělocvičně!

Děkujeme p. učitelkám H. Sabové, K. Ritzové za hezky připravené hodiny pro předškoláčky.

V. Pavlíková